Advertisement

Vóór de diagnose, patiënt en familie an zet

Chapter
  • 679 Downloads

Samenvatting

Bij het ontstaan van alle ziekten spelen zowel erfelijke (genetische) factoren als omgevingsfactoren een rol. Vroeger dachten we dat ziekten puur genetisch of omgevings-gerelateerd waren maar tegenwoordig weten we beter. Er is eigenlijk altijd wel in min of meerdere mate een interactie tussen de genetica en de omgevingsfactoren. Zelfs bij ziekten waarvan we weten welk genetisch defect ten grondslag ligt aan de ziekte, zoals bijvoorbeeld bij de ziekte van Huntington, tonen studies aan dat omgevingsfactoren mogelijk meebepalen wanneer en hoe de ziekte tot uiting komt (Wexler e.a. 2004). Bij diabetes type ii (suikerziekte), is dit nog duidelijker.

Referenties

  1. Cannon M, Jones PB, Murray RM. Obstetric complications and schizophrenia: historical and metaanalytic review. Am J Psychiatry. 2002 Jul;159(7):1080-92.Google Scholar
  2. Diabetes Prevention Program Research Group. Long-term effects of lifestyle intervention or metformin on diabetes development and microvas- cular complications over 15-year follow-up: the Diabetes Prevention Program Outcomes Study. The Lancet Diabetes & Endocrinology. 2015;3(11):866 875.Google Scholar
  3. van Nierop M, Janssens M and Genetic Risk Outcome of Psychosis Investigators, (Bruggeman R, Cahn W, de Haan L, Kahn RS, Meijer CJ, Myin- Germeys I, van Os J, Wiersma D). Evidence that transition from health to psychotic disorder can be traced to semi-ubiquitous environmental effects operating against background genetic risk. PLoS One. 2013 Nov 6;8(n)Google Scholar
  4. Wexler NS, Lorimer J, Porter J et al. U.S.-Venezuela Collaborative Research Project. Venezuelan kindreds reveal that genetic and environmental factors modulate Huntington’s disease age of onset. Proc Natl Acad Sci U S A. 2004 Mar 9;101(10):3498-503.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.UtrechtNederland

Personalised recommendations