Advertisement

Nynka broer met schizofrenie

Chapter

Samenvatting

Nynka Delcour, theatermaakster, benaderde mij via een ex-patiënte met de vraag of ik mee wilde werken aan Vuile was, een documentaire over de voorstelling Hou me los. Hou me los is een bijzonder muziektheaterstuk over de relatie van Nynka met haar oudere broer, die schizofrenie heeft. Tijdens de voorstellingen komen er veel emoties los bij het publiek. Bij één van de voorstellingen waren Nynka’s achterneef, Paul Delcour, en zijn vrouw aanwezig. Na afloop vroeg Pauls vrouw: Waarom maakje hier geen documentaire over?

Referentie

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.UtrechtNederland

Personalised recommendations