Advertisement

Robert en pien dochter met psychoses en verslaving

Chapter
  • 679 Downloads

Samenvatting

Via Ypsilon (de vereniging van familieleden van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose) kregen we de gegevens door van Robert en Pien Kok. Het interview vindt plaats in het umc Utrecht, want het was hun wens om het gesprek juist niet bij hen thuis te voeren. Interessant, want de plaats van het interview daar hadden we nog niet bij stilgestaan. Wie kiest voor welke locatie en waarom? Ik heb het hen ook niet gevraagd. Na de introductie vlot het gesprek meteen. Het echtpaar Kok is een kwiek echtpaar van in de zeventig, alert en geïnteresseerd. Ze hebben beiden in het onderwijs gezeten en hebben vanuit hun werkverleden ook kinderen met problemen gekend.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.UtrechtNederland

Personalised recommendations