Advertisement

6 Het houdt een keer op, toch?

 • Alette Kleinsman
 • Nico Kaptein

Samenvatting

Ik werk als verpleegkundige op de gesloten afdeling van een ggz-instelling. Van enkele patiënten, onder wie Frank, ben ik de persoonlijk begeleider (pb’er).

Literatuur

 1. Dekker, S. (2011). Drift into failure. From Hunting Broken Components to Understanding Complex Systems. Taylor & Francis, Boca Raton, FL.Google Scholar
 2. ggz Nederland (2013). Handreiking veilig fysiek ingrijpen. http://www.ggznederland.nl/uploads/assets/Handreiking%20veilig%20fysiek%20ingrijpen.pdf.
 3. Haan, L. de, O-J Bikker, C. van der Hoeven, I de Hoop e.a. (2017). Multidisciplinaire Richtlijn dwang en drang in de ggz. Uitgeverij de Tijdstroom, Utrecht.Google Scholar
 4. Ridder, K. den (2011) Geef ze een veiligheidsbril! Vakblad voor opleiders in het gezondheidszorgonderwijs, 6, oktober 2011, 9-12 http://www.vmszorg.nl/_library/9419/Geef%20ze%20een%20veiligheidsbril!.pdf.
 5. Toelichting op het Toetsingskader Terugdringen separeren en afzonderen 2016. Inspectie voor de Gezondheidszorg. https://www.igz.nl/Images/Toelichting%20op%20Toetsingskader%20Terugdringen%20Sep%20en%20Afz%20mrt%202016_tcm294-375487.pdf.
 6. Van Mierlo, T, Bovenberg, F., Voskes, Y. en Mulder, N. (2013). Werkboek hic, High en Intensive Care in de psychiatrie. De Tijdstroom, Utrecht.Google Scholar
 7. Vollema, M.G., Hollants, S.J., Severs, C.J. en Hondius, A.J.K. (2012). De determinanten van separaties in een psychiatrische instelling: een naturalistisch en exploratief onderzoek. Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 3, 211-221.Google Scholar
 8. World Health Organization (2011). Knowledge is the enemy of unsafe care. http://www.who.int/patientsafety/education/curriculum/course5_handout.pdf.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

 • Alette Kleinsman
  • 1
 • Nico Kaptein
  • 2
 1. 1.NijmegenNederland
 2. 2.LeidenNederland

Personalised recommendations