Advertisement

4 Een eenzame beslissing

 • Alette Kleinsman
 • Nico Kaptein

Samenvatting

‘Marianne is een pietje precies’, zeggen mijn collega’s. ‘Altijd op tijd, dossiers netjes bijgewerkt, vergaderingen strak geleid, brieven op tijd de deur uit.’ Ze waarderen me wel, dat kan ik merken. Ik heb hun steun hard nodig gehad na de suïcide van meneer De Boer.

Literatuur

 1. Bijlsma, F. (2012), Impact van suïcide op ggz-medewerkers. Koninklijke Van Gorcum BV, Assen.Google Scholar
 2. Hemert, A.M. van, e.a. (2012), Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. nvvp, nip, v&vn. De Tijdstroom, Utrecht.Google Scholar
 3. Online zelfmoordpreventie www.123online.nl.
 4. Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen: http://wetten.overheid.nl/BWBR0005700/2016-01-01.
 5. Zeeman, G., en K. Vanhaecht (2016). Second Victim. In: R. Dillmann, C. Wagner, W. Schellekens, J. Klein, M. Jager, T. van der Grinten (redactie): Patiëntveiligheid, handboek voor medisch specialistische zorg, P 357-363. De Tijdstroom, Utrecht.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

 • Alette Kleinsman
  • 1
 • Nico Kaptein
  • 2
 1. 1.NijmegenNederland
 2. 2.LeidenNederland

Personalised recommendations