Advertisement

3 Meneer Bergstra en meneer Bergman

 • Alette Kleinsman
 • Nico Kaptein

Samenvatting

De psychiater had uitgebreid met mij gesproken over de nieuwe medicijnen. Leponex, een middel dat ze alleen geven als andere antipsychotica, middelen tegen psychose, niet werken of teveel bijwerkingen geven.

Literatuur

 1. Antipsychotica, zo blijf je ze de baas (2013). Instituut voor verantwoord medicatiegebruik (H. van het Groenewoud), Landelijk Platform ggz en Veilige zorg, ieders zorg (ggz Nederland).Google Scholar
 2. Medicatieveiligheid in de ggz, resultaten van verbetertrajecten (2012). Patiëntveiligheidsprogramma Veilige zorg, ieders zorg van ggz Nederland, in samenwerking met Vilans.Google Scholar
 3. Medicatieveiligheid in de klinische ggz en verslavingszorg, ingezette verbetering moet worden voortgezet (2013). Utrecht, Inspectie voor de gezondheidszorg.Google Scholar
 4. Standaard farmaceutische zorg in ggz-instellingen (2016). ggz Nederland.Google Scholar
 5. Veilige principes in de medicatieketen (2012). ActiZ, knmp, nvza, Verenso, btn, lhv, loc, nhg, npcf, v&vn.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

 • Alette Kleinsman
  • 1
 • Nico Kaptein
  • 2
 1. 1.NijmegenNederland
 2. 2.LeidenNederland

Personalised recommendations