Advertisement

14 Over impact gesproken …

 • Alette Kleinsman
 • Nico Kaptein

Samenvatting

Een nachtmerrie is werkelijkheid geworden. Dit is een van de meest verschrikkelijke gebeurtenissen die ik als bestuurder heb meegemaakt.

Literatuur

 1. De Zorg Brandveilig. www.dezorgbrandveilig.nl
 2. ggz Nederland (2012). Handreiking integrale aanpak brandveiligheid. http://www.ggznederland.nl/uploads/publication/Handreiking%20Integrale%20aanpak%20Brandveiligheid.pdf
 3. Onderzoeksraad voor Veiligheid (2012). Brand in Rivierduinen: veronderstelde veiligheid. https://www.onderzoeksraad.nl/nl/onderzoek/1020/brand-ggz-instelling-rivierduinen-oegstgeest-12-maart-2011
 4. Zannoni, M. en A. van Es. (2012) Van calamiteitenbestrijding naar crisismanagement in de zorg. cot Instituut voor Veiligheid en Crisismanagement. http://www.cot.nl/pdf/Artikel-calamiteitenbestrijding-naar-crisismgt-in-de-zorg.pdf
 5. Zannoni, M., A.M.D. van Es en E.M. Muller (2011). Brand bij Rivierduinen. Evaluatie van de gebeurtenissen en aanpak. cot Instituut voor Veiligheid en Crisismanagement. http://www.dezorgbrandveilig.nl/sites/default/files/bestanden/kennisbank/rapport_cot_rivierduinen_final.pdf
 6. Zannoni, M. en E. Verberne (2014). Ambitiepaper risicogestuurde brandveiligheid in de zorg. cot Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (in opdracht van Brancheorganisaties Zorg)Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

 • Alette Kleinsman
  • 1
 • Nico Kaptein
  • 2
 1. 1.NijmegenNederland
 2. 2.LeidenNederland

Personalised recommendations