Advertisement

13 We stonden erbij en keken ernaar

  • Alette Kleinsman
  • Nico Kaptein

Samenvatting

Het begint twee jaar geleden: de familie Pieters komt in onze gemeente wonen. Al snel beklaagt de familie zich over de buren. Ze voelen zich bedreigd en vragen om een nieuwe woning. Naar ik later hoor zijn er direct twijfels: wordt de familie echt bedreigd? Gaat het wel goed met meneer Pieters? Maar dat is achteraf. In die tijd heb ik hier als wethouder ruimtelijke ordening niets mee te maken, dat komt pas later als de gemeente en daarmee ik als wethouder verantwoordelijkheid krijgt voor het ‘sociaal domein’.

Literatuur

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Alette Kleinsman
    • 1
  • Nico Kaptein
    • 2
  1. 1.NijmegenNederland
  2. 2.LeidenNederland

Personalised recommendations