Advertisement

12 We dachten dat ze veilig was …

 • Alette Kleinsman
 • Nico Kaptein

Samenvatting

Onze jongste zus Brenda is altijd een zorgenkindje geweest. Als baby ontwikkelde ze zich langzamer, mijn moeder had vanaf het begin het gevoel dat er iets niet goed was. Toch duurde het lang voor de diagnose gesteld was. Een zeldzaam syndroom. Verstandelijke beperking en neurologische problemen. Maar ze was onze zus en we waren gek op haar. Ze maakte het ons niet moeilijk, was blij met elk moment van aandacht. Met ondersteuning van ons allen kon ze in het huis van mijn ouders blijven wonen.

Literatuur

 1. ggz Nederland (2014) Handleiding voor het opstellen van een seksualiteits- en veiligheidsbeleid binnen ggz-instellingen http://www.ggznederland.nl/uploads/publication/Handleiding%20voor%20het%20opstellen%20van%20een%20seksualiteits-20en%20veiligheidsbeleid%20binnen%20ggz-instellingen%20.pdf
 2. Gool, F. van en Bouwhuis, N.: Close contact interventions (2016) Nurse Academy ggz, nummer 4.Google Scholar
 3. Inspectie voor de Gezondheidszorg (2016) Jaarbeeld 2016 https://www.igz.nl/Images/iGZ%20Jaarbeeld%202016-def-IA_tcm294-383131.pdf

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

 • Alette Kleinsman
  • 1
 • Nico Kaptein
  • 2
 1. 1.NijmegenNederland
 2. 2.LeidenNederland

Personalised recommendations