Advertisement

1 Uitgangspunten en aanpak

 • Alette Kleinsman
 • Nico Kaptein

Samenvatting

In dit boek verstaan we onder patiëntveiligheid: het minimaliseren van de kans op onbedoelde schade aan de patiënt tijdens het zorgproces. Patiëntveiligheid is de ondergrens van kwaliteit: het gaat niet over goede of excellente zorg, maar over het voorkomen van schade.

Literatuur

 1. Dekker, S. (2009). Just Culture: who gets to draw the line? Cogn Tech Work (2009) 11:177-185.Google Scholar
 2. Dekker, S.W.A. (2016). Just culture. Restoring trust and accountability in your organisation. Ashgate publishing company, Burlinton, USA.Google Scholar
 3. Dekker, S., Cilliers, P. & Hofmeyr, J-H. (2011). The complexity of failure: Implications of complexity theory. Safety Science 49 (2011): 939-945.Google Scholar
 4. ggz Nederland (2015). ggz Sectorrapport 2013-1. http://www.ggznederland.nl/uploads/assets/GGZ1508-01%20Sectorrapport-2013-1 .pdf
 5. Hamming, J.F. en Gans, R.O.B. (2014). Leren van dingen die goed gaan. Het nieuwe veiligheidsdenken in de zorg. Medisch Contact november 2014, 2262-2264.Google Scholar
 6. Jaarbeeld 2016, Inspectie voor de gezondheidszorg. https://www.igz.nl/Images/IGZ%20Jaarbeeld%202016-def-IA_tcm294-383131.pdf
 7. Leistikow, I. (2014). Voorkomen is beter, Leren van calamiteiten in de zorg. Diagnosis Uitgevers, Leusden.Google Scholar
 8. Leistikow I, Van der Tuijn Y, Van Diemen-Steenvoorde R (2015). Onveilig gedrag aanpakken om de zorg veiliger te maken. igz promoot just culture. Medisch contact, 17 september 2015, 1742-44.Google Scholar
 9. Ploeger, D. ‘Niemand maakt moedwillig fouten’. Chirurg Jaap Hamming maakt zich hard voor Just Culture. De medisch specialist, september 2016, 8-9.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

 • Alette Kleinsman
  • 1
 • Nico Kaptein
  • 2
 1. 1.NijmegenNederland
 2. 2.LeidenNederland

Personalised recommendations