Advertisement

Randvoorwaarden voor het gebruik van humor

Chapter
  • 445 Downloads

Samenvatting

Bulechek et al.:
  • Maak geen grapjes over onderwerpen die voor de patiënt gevoelig liggen.

  • Verwijder eventuele omgevingsbarrières die spontane humor in de weg staan.

  • Let op de reactie van de patiënt en staak de interventie zo nodig.

  • Pas de humorstrategie niet toe bij patiënten met een cognitieve beperking.

Het is ook oppassen geblazen met humor. Humor kan ook iets kapot maken, afstand scheppen tussen jou en je patiënt, kwetsend zijn, iemand voor gek zetten. Er zijn patiëntengroepen waarvoor humor is af te raden. Je moet te allen tijde de grenzen van humor goed kennen en deze weten toe te passen. Hier beschrijven we bijzondere aandachtspunten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

There are no affiliations available

Personalised recommendations