Advertisement

Humor in de relatie verpleegkundige-patiënt

Chapter
  • 450 Downloads

Samenvatting

Naast de ‘algemene’ voordelen op lichamelijk, psychisch en sociaal vlak biedt humor in de relatie verpleegkundige-patiënt nog een aantal specifieke voordelen. In dit hoofdstuk nemen we de relatie tussen zorgverlener en zorgvrager onder de loep. Je treft veel praktijkvoorbeelden aan, waaruit blijkt dat je met een grapje, woordspeling of mop op een effectieve manier je patiënt kunt helpen en je eigen werk makkelijker kunt maken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

There are no affiliations available

Personalised recommendations