Advertisement

De werking van humor

Chapter
  • 474 Downloads

Samenvatting

Humor kan afhankelijk van vorm en situatie waarin het wordt gebruikt effect hebben op zowel lichamelijk, psychisch als sociaal vlak. Wat humor precies met je lichaam doet, is nog steeds niet volledig in kaart gebracht, maar alles wijst erop dat humor je geest en je lichaam een dienst kan bewijzen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

There are no affiliations available

Personalised recommendations