Advertisement

Definitie en doel van humor

Chapter
  • 443 Downloads

Samenvatting

In dit hoofdstuk krijg je een korte introductie in de theorievorming over humor. Wat verstaan we onder humor, welke soorten humor zijn er en wat doet humor met mensen?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

There are no affiliations available

Personalised recommendations