Advertisement

De verpleegkundige interventie ‘Humor’

Chapter
  • 469 Downloads

Samenvatting

In dit hoofdstuk lees je wanneer en hoe de interventie humor toegepast moet worden. Tevens probeer ik te analyseren waarom humor er nu nogal eens bij inschiet. Tot slot mijn mening over wat je als verpleegkundige de patiënt minimaal te bieden moet hebben.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

There are no affiliations available

Personalised recommendations