Advertisement

Humor en het verpleegkundig onderwijs

Chapter
  • 428 Downloads

Samenvatting

Gevoel voor humor kun je niet aanleren, is een veelgehoorde opmerking. Daar ga ik niet in mee. Natuurlijk hoef je geen komiek of CliniClown te zijn, of voortdurend moppen te gaan tappen. Het gaat erom dat je oog en oor hebt voor wat er om je heen gebeurt, en dat kun je wél aanleren. Als een patiënt een grapje maakt, is het belangrijk dat je dat honoreert. Dit je eigen maken en toe te passen hoor je tijdens je opleiding al te leren. Daarvoor moeten studenten eerst kennisnemen van de werking, de effecten en de mogelijkheden van het gebruik van humor, zodat ze vervolgens patiënten kunnen helpen door humor als interventie in te zetten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

There are no affiliations available

Personalised recommendations