Advertisement

Humor-anamnese

Chapter
  • 429 Downloads

Samenvatting

Bulechek et al.:
  • Ga na op welk moment van de dag de patiënt het meest open staat voor humor.

  • Bespreek met de patiënt het nut van lachen.

  • Ga na welk type humor de patiënt weet te waarderen.

  • Bepaal hoe de patiënt doorgaans op humor reageert (bijvoorbeeld glimlachen of schaterlachen).

Niet iedereen houdt van dezelfde grappen. Er zijn veel soorten humor. Zo zal de een van Theo Maassen houden en de ander hem verafschuwen, terwijl de volgende weer zweert bij Jochem Meyer. De voorkeuren kun je in kaart brengen tijdens de anamnese. Er zijn speciale vragenlijsten ontwikkeld om een precies beeld te krijgen van de humorwensen van je patiënt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

There are no affiliations available

Personalised recommendations