Advertisement

De ouders en hun kind

  • Tineke van den Berg
Chapter

Samenvatting

De ouders zijn in het leven van kinderen belangrijke, zo niet de belangrijkste personen. Als kinderen een ingrijpende gebeurtenis meemaken dan willen zij graag steun van hun ouders. De scheiding is voor de ouders ook een ingrijpende gebeurtenis. In dit hoofdstuk worden, in grote lijnen, de psychologische taken voor de ouders geschetst. Deze informatie is voor een groot deel geschikt als scheidingseducatie voor kinderen. Met deze informatie krijgen zij zicht op de complexiteit van de scheiding en dit is vooral belangrijk als ouders ernstige ouderlijke problemen en conflicten hebben. De informatie is te gebruiken voor ouders, vooral preventief, of als er problemen blijven bestaan.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Tineke van den Berg
    • 1
  1. 1.!JES jij en scheidenZwolleNederland

Personalised recommendations