Advertisement

Praten met kinderen: attitude en technieken

  • Tineke van den Berg
Chapter

Samenvatting

Praten met kinderen betekent doen met kinderen. Hoe jonger de kinderen, hoe vaker de professional iets met hen doet. Het handelen van de professional vloeit voort uit een visie en dit hoofdstuk geeft handreikingen voor het ontwikkelen of aanscherpen van die visie. De spelmaterialen en technieken in dit hoofdstuk bieden keuzes om een kind of jongere uit te nodigen zich te laten horen en zien. Zij moeten eerst bij de professional merken: ik ben belangrijk, ik doe ertoe. Dat is de basis om te praten en te werken, zodat een kind kritisch kan, wil en durft te reflecteren op de eigen situatie. Door deze reflectie is het in staat beslissingen te nemen over wat in zijn leven van belang is en dit te verwoorden. De groep kinderen van gescheiden ouders is geen homogene groep. In dit hoofdstuk worden drie groepen kinderen onderscheiden, gebaseerd op de mate waarin hun ouders hen afschermen voor hun problemen, gevoeligheden en conflicten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Tineke van den Berg
    • 1
  1. 1.!JES jij en scheidenZwolleNederland

Personalised recommendations