Advertisement

Taken van kinderen en jongeren bij scheiding

  • Tineke van den Berg
Chapter

Samenvatting

Hoofdstuk 2 is complementair aan het eerste hoofdstuk. Het gaat ook over de gevolgen van de scheiding en is ook gericht op wat kinderen en jongeren te doen staat, maar nu gaat het vooral om de algemene ontwikkelingstaken van kinderen en om de extra psychologische taken waar kinderen mee te maken krijgen. Kinderen hebben hulp nodig van hun ouders en andere volwassenen om zich heen, om ondanks de scheiding, zo goed mogelijk te kunnen blijven ontwikkelen. De praktijkvoorbeelden dienen ervoor om de theorie te verduidelijken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Tineke van den Berg
    • 1
  1. 1.!JES jij en scheidenZwolleNederland

Personalised recommendations