Advertisement

De gevolgen voor kinderen van een scheiding

  • Tineke van den Berg
Chapter

Samenvatting

Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis en heeft gevolgen voor de korte en lange termijn. Kinderen en jongeren krijgen direct na de aankondiging van de scheiding in het dagelijks leven te maken met hun eigen proces en reageren daarop met emoties en gedrag. De veranderingen roepen veel spanning op, waar de kinderen mee om moeten gaan. Alle reacties van kinderen zijn, zeker in het begin, te beschouwen als normale reacties. Een scheiding heeft voor kinderen langdurige gevolgen en het risico bestaat dat zij emotionele en/of gedragsproblemen ontwikkelen. De meeste gezinnen hebben echter ongeveer twee tot drie jaar na de scheiding een nieuw evenwicht gevonden. De meeste kinderen en jongeren zijn dan gewend aan de nieuwe situatie en hun veerkracht heeft zich hersteld. Een van de gevolgen van een scheiding kan zijn dat kinderen deel uit gaan maken van een samengesteld gezin. Het leven in zo’n gezin stelt specifieke eisen aan een kind.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Tineke van den Berg
    • 1
  1. 1.!JES jij en scheidenZwolleNederland

Personalised recommendations