Advertisement

Hoe kinderen omgaan met diversiteit

Chapter
  • 704 Downloads

Samenvatting

Op dinsdag gaat Brenda graag naar de bso. Dan is ze samen met haar beste vriendin. Maar op donderdag gaat ze liever niet. Dan zijn er alleen van die tutmeiden, die met elkaar zitten te kletsen en aan elkaars haar frunniken. Ze hebben steeds geheimen die zij niet mag weten. Ze heeft niets met die meiden. En met de jongens mag ze alleen soms meespelen, als ze niemand anders hebben.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV 2017

Authors and Affiliations

  1. 1.WageningenNederland
  2. 2.AmsterdamNederland

Personalised recommendations