Advertisement

De basis

Chapter
  • 566 Downloads

Samenvatting

Stefan (2 jaar) gaat voor het eerst naar het kinderdagverblijf. Stefan is geboren met één hand en zijn moeder is bezorgd over hoe de kinderen op hem zullen reageren. Pedagogisch medewerker Petra bereidt de komst van Stefan voor met de kinderen; zij introduceert de pop Latifa die één hand heeft en vraagt de kinderen hoe ze met Latifa kunnen spelen. De kinderen doen een balspel waarbij iedereen één hand gebruikt, en ze doen andere activiteiten met één hand. Als Stefan in de groep komt, vinden de kinderen dat niet vreemd: o ja, we weten al hoe dat is met één hand.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV 2017

Authors and Affiliations

  1. 1.WageningenNederland
  2. 2.AmsterdamNederland

Personalised recommendations