Advertisement

Inleiding

Chapter
  • 513 Downloads

Samenvatting

Ieder kind is er een, ieder kind maakt deel uit van onze samenleving. En met ieder kind komt een stukje van die samenleving binnen in onze kindercentra en centra voor buitenschoolse opvang (bso). Samen verschillend gaat over ons: over kinderen, ouders, pedagogisch medewerkers en leidinggevenden. Dit boek gaat over onze overeenkomsten en onze verschillen. Wij zijn samen verschillend!

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV 2017

Authors and Affiliations

  1. 1.WageningenNederland
  2. 2.AmsterdamNederland

Personalised recommendations