Advertisement

Portret 10: De pedagogisch medewerkers kun je vertrouwen

Chapter
  • 507 Downloads

Samenvatting

Jaco is pedagogisch medewerker in een natuur-bso: ‘Als beeldend kunstenaar had ik een baantje in de tussenschoolse opvang. Als vader heb ik met 0tot 4-jarigen gewerkt in een ouderparticipatiecrèche. Ik ontdekte dat het werken met kinderen heel boeiend is. Momenteel werk ik met drie vrouwelijke collega’s in een natuurbso. Dat mannen in de kinderopvang bijzonder zijn, voel ik alleen op studiedagen, wanneer de zaal vol vrouwen zit.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV 2017

Authors and Affiliations

  1. 1.WageningenNederland
  2. 2.AmsterdamNederland

Personalised recommendations