Advertisement

Kinderopvang als actieve speler in de wereld

Chapter
  • 633 Downloads

Samenvatting

De Zevensprong is een centrum voor buitenschoolse opvang met een duidelijk diversiteitsbeleid. Toen dat werd ingevoerd, waren de medewerkers bang dat het extra werk zou betekenen: regels en formulieren en zo. Maar na een paar jaar blijkt het tegendeel waar te zijn. ‘Ons diversiteitsbeleid is breed en biedt ons echt houvast,’ vertelt Jannick. ‘We zoeken bewust aansluiting bij de buurt en we werken steeds nauwer samen met de scholen. Als er iets met een kind aan de hand is, hebben we een korte lijn met het Centrum voor Jeugd en Gezin. We staan hier dus midden in de maatschappij en benutten de netwerken in de buurt. Daardoor heeft deze bso ook een heel goede naam.’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV 2017

Authors and Affiliations

  1. 1.WageningenNederland
  2. 2.AmsterdamNederland

Personalised recommendations