Advertisement

Omgaan met diversiteit in het team

Chapter
  • 682 Downloads

Samenvatting

Het team van de Boskabouters werkt sinds kort als democratische oefenplaats. Dat betekent dat de teamleden veel praten over hoe ze elkaar in hun waarde kunnen laten. ‘En dat gaat echt niet alleen over grote verschillen in cultuur, hoor,’ vertelt Katharina. ‘Juist ook in kleine dingen wals je vaak over elkaar heen. Vorige week bijvoorbeeld zei een nieuwe medewerker tijdens een overleg: “Tienermoeders weten niet eens hoe een kind verschoond moet worden.” Haar collega riep toen: “Ik was ook een tienermoeder, ik wist in het begin ook veel dingen niet, maar dat wil niet zeggen dat ik geen goede moeder was!” Er viel een stilte. Gelukkig hebben we daar op dat moment even over doorgepraat. Toen ging ons wel een lichtje op: het verschil tussen jezelf en de ander is vaak klein en je staat vaak niet stil bij het verhaal achter mensen.’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV 2017

Authors and Affiliations

  1. 1.WageningenNederland
  2. 2.AmsterdamNederland

Personalised recommendations