Advertisement

Portret 6: Doortje past niet in een hokje

Chapter
  • 512 Downloads

Samenvatting

Doortje is 1,5 jaar. Sinds drie maanden gaat ze naar het kinderdagverblijf. Doortje heeft het syndroom van Down. Is Doortje bijzonder? Pedagogisch medewerker Ilse vindt van niet: ‘Ze doet gewoon mee, hoor. En als je haar gegevens in het kindvolgsysteem bekijkt, zie je alleen dat ze iets langzamer is, verder niets.’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV 2017

Authors and Affiliations

  1. 1.WageningenNederland
  2. 2.AmsterdamNederland

Personalised recommendations