Advertisement

Neurobiologische factoren en antisociaal gedrag: Nurture, Nature, Narture

 • Arne Popma
Chapter
 • 478 Downloads

Als ik tegenwoordig bij colleges vraag aan studenten, of het nu bij geneeskunde, criminologie of psychologie is: ‘Wie kent de naam Buikhuisen?’, dan blijft het meestal angstvallig stil. Vaak heb ik voorafgaande daaraan al gevraagd wie van de studenten denkt dat antisociaal gedrag bij kinderen vooral een kwestie van nature óf nurture is. Er gaan dan bij beide opties wat weifelende vingers de lucht in en er is altijd wel een student die enigszins verveeld, voor mijn gevoel namens de gehele groep, aangeeft dat het natuurlijk niet het één óf het ander is maar simpelweg een samenspel van beiden, duhuh. Kortom, voor de twintiger van nu is de heftige discussie over de rol van neurobiologische factoren bij het ontstaan van criminaliteit die in de jaren zeventig begon, maar óók het latere monomane geloof in de alles verklarende neurobiologie van de jaren negentig, al lang passé. Toch worden ook met hen de discussies spannend en urgent wanneer we vervolgens gaan praten over wat de implicaties...

Literatuur

 1. Belsky, J., & Pluess, M. (2009). Beyond diathesis stress: differential susceptibility to environmental influences. Psychological Bulletin, 135, 885–908.Google Scholar
 2. Caspi, A., McClay, J., Moffitt, T. E., Mill, J., Martin, J., Craig, I. W., et al. (2002). Role of genotype in the cycle of violence in maltreated children. Science, 297, 851–854. doi: 10.1126/science.1072290, 12161658.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 3. Popma, A., Jansen, L. M., Vermeiren, R., Steiner, H., Raine, A., Goozen, S. H. van, et al. (2006). Hypothalamus pituitary adrenal axis and autonomic activity during stress in delinquent male adolescents and controls. Psychoneuroendocrinology, 31, 948–957.Google Scholar
 4. Popma, A., & Raine, A. (2006). Will future forensic assessment be neurobiologic? Child Adolescent Psychiatric Clinics of North America, 15, 429–444, ix.Google Scholar
 5. Snoek, H., Goozen, S. H. van, Matthys, W., Buitelaar, J. K., & Engeland, H. van (2004). Stress responsivity in children with externalizing behavior disorders. Development and Psychopathology, 16, 389–406.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

 • Arne Popma
  • 1
 1. 1.VUmc Kinder- en Jeugdpsychiatrie, de Bascule, Rechten faculteitUniversiteit LeidenDuivendrechtThe Netherlands

Personalised recommendations