Advertisement

Ontwikkeling en onderwijs: de bijdrage van bio-ecologische ontwikkelingsmodellen aan onderwijsonderzoek

 • Karine Verschueren
Chapter
 • 524 Downloads

Samenvatting

Bio-ecologische ontwikkelingsmodellen worden in toenemende mate als kader gebruikt om inzicht te krijgen in het functioneren van kinderen en jongeren in een onderwijscontext. Vanuit dit kader biedt dit artikel een overzicht van onderzoek naar de rol van leerkracht-kindinteracties en van leeftijdgenoten in de ontwikkeling van kinderen en jongeren, evenals hun wisselwerking met genetische kindkenmerken. Er wordt geconcludeerd dat naast de kwaliteit van leerkracht-kindinteracties op klasniveau, de kwaliteit van de dyadische leerkracht-kindrelatie van belang is voor de schoolse aanpassing, zowel in de basisschool als in het voortgezet onderwijs. Wat betreft de rol van leeftijdgenoten blijken aanvaarding en populariteit in de peergroep, alsook groepsnormen bij te dragen aan de schoolse betrokkenheid en prestaties van leerlingen. Bovendien blijken peeraanvaarding en populariteit enerzijds, en de kwaliteit van leerkracht-kindinteracties anderzijds elkaar wederzijds te beïnvloeden. Ten slotte, zijn er steeds meer aanwijzingen dat ontwikkeling op school vorm krijgt door een samenspel van genetische en sociale omgevingsinvloeden.

Abstract

Bioecological models of human development are increasingly being used as a framework for obtaining insights into how children and adolescents function in an educational context. From that perspective, this article provides an overview of research into the role played by teacher-child interactions and peer interaction in the development of children and adolescents, as well as the interplay of those interactions with the child’s genetic characteristics. The conclusion drawn is that the quality of not only the teacher-child interactions at the whole class level but also of the dyadic teacher-child relationship are important for adjustment to the school setup, both in primary and secondary education. As regards the role of peers, it seems that acceptance and popularity within the peer group as well as the group norms contribute to engagement with the school and the performance levels of the pupils. In addition, there are mutual influences between peer acceptance and popularity on the one hand and the quality of the teacher-child interactions on the other. Finally, the evidence is increasing that development at school is shaped by an interplay of genetic and social environmental factors.

Literatuur

 1. Asher, S., & McDonald, K. (2009). The behavioral basis of acceptance, rejection, and perceived popularity. In K. H. Rubin, W. M. Bukowski & B. Laursen (Eds.), The Handbook of Peer Interactions, Relationships, and Groups (pp. 232–248). New York: Guilford.Google Scholar
 2. Berry, D., & O’Connor, E. (2010). Behavioral risk, teacher-child relationships, and social skill development across middle childhood: A child-by-environment analysis of change. Journal of Applied Developmental Psychology, 31(1), 1–14. doi: 10.1016/j.appdev.2009.05.001.CrossRefGoogle Scholar
 3. Bokhorst, C. L., Sumter, S. R., & Westenberg, P. M. (2010). Social support from parents, friends, classmates, and teachers in children and adolescents aged 9 to 18 years: Who is perceived as most supportive? Social Development, 19(2), 417–426. doi: 10.1111/j.1467-9507.2009.00540.x.CrossRefGoogle Scholar
 4. Brendgen, M. (2014). Introduction to the special issue: The interplay between genetic factors and the peer environment in explaining children’s social adjustment. Merrill-Palmer Quarterly, 60(2), 101–109. doi: 10.13110/merrpalmquar1982.60.2.0101.CrossRefGoogle Scholar
 5. Bronfenbrenner, U., & Morris, P. A. (2006). The bioecological model of human development. In R. M. Lerner & W. Damon (Eds.), Handbook of child psychology (6th ed., Vol. 1, pp. 793–828). Hoboken: Wiley.Google Scholar
 6. Brown, B. B., & Dietz, E. (2009). Informal peer groups in middle childhood and adolescence. In K. H. Rubin, W. M. Bukowski & B. Laursen (Eds.), Handbook of Peer Interactions, Relationships, and Groups (pp. 361–376). New York: Guilford Press.Google Scholar
 7. Burchinal, M. R., Peisner-Feinberg, E., Pianta, R. C., & Howes, C. (2002). Development of academic skills from preschool to second grade: Family and classroom predictors of developmental trajectories. Journal of School Psychology, 40(5), 415–436. doi: 10.1016/s0022-4405(02)00107-3.CrossRefGoogle Scholar
 8. Buyse, E., Verschueren, K., Verachtert, P., & Damme, J. van. (2009). Predicting school adjustment in early elementary school: Impact of teacher-child relationship quality and relational classroom climate. Elementary School Journal, 110(2), 119–141. doi: 10.1086/605768.Google Scholar
 9. Buyse, E., Verschueren, K., & Doumen, S. (2011). Preschoolers’ attachment to mother and risk for adjustment problems in kindergarten: Can teachers make a difference? Social Development, 20(1), 33–50. doi: 10.1111/j.1467-9507.2009.00555.x.CrossRefGoogle Scholar
 10. Cadima, J., Leal, T., & Burchinal, M. (2010). The quality of teacher-student interactions: Associations with first graders’ academic and behavioral outcomes. Journal of School Psychology, 48(6), 457–482. doi: 10.1016/j.jsp.2010.09.001, 21094394.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 11. Cadima, J., Verschueren, K., Leal, T., & Guedes, C. (2015). Classroom Interactions, dyadic teacher-child relationships, and self-regulation in socially disadvantaged young children. Journal of Abnormal Child Psychology. doi: 10.1007/s10802-015-0060-5.Google Scholar
 12. Cillessen, A. H. N., & Mayeux, L. (2004). From censure to reinforcement: Developmental changes in the association between aggression and social status. Child Development, 75(1), 147–163. doi: 10.1111/j.1467-8624.2004.00660.x, 15015681.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 13. Cillessen, A. H. N., Schwartz, D., & Mayeux, L. (2011). Popularity in the Peer System. New York: The Guilford Press.Google Scholar
 14. Davis, H. A. (2003). Conceptualizing the role and influence of student–teacher relationships on children’s social and cognitive development. Educational Psychologist, 38(4), 207–234. doi: 10.1207/s15326985ep3804_2.CrossRefGoogle Scholar
 15. Laet, S. de, Doumen, S., Vervoort, E., Colpin, H., Leeuwen, K. van, Goossens, L., & Verschueren, K. (2014). Transactional links between teacher-child relationship quality and perceived versus sociometric popularity: A three-wave longitudinal study. Child Development, 85(4), 1647–1662. doi: 10.1111/cdev.12216.Google Scholar
 16. Laet, S. de, Colpin, H., Vervoort, E., Doumen, S., Leeuwen, K. van, Goossens, L., & Verschueren, K. (2015a). Developmental trajectories of children’s behavioral engagement in late elementary school: Both teachers and peers matter. Developmental Psychology, 51(9), 1292–1306. doi: 10.1037/a0039478.Google Scholar
 17. Laet, S. de, Colpin, H., Leeuwen, K. van, Noortgate, W. van den, Claes, S., Janssens, A., Goossens, L., & Verschueren, K. (2015b). Teacher-student relationships and adolescent behavioral engagement and rule-breaking behavior: The moderating role of dopaminergic genes. Manuscript tentatively accepted by Journal of School Psychology.Google Scholar
 18. Dijkstra, J. K., & Gest, S. D. (2014). Peer norm salience for academic achievement, prosocial behavior, and bullying: Implications for adolescent school experiences. Journal of Early Adolescence, 34, 1–18.Google Scholar
 19. Doumen, S., Verschueren, K., Buyse, E., Germeijs, V., Luyckx, K., & Soenens, B. (2008). Reciprocal relations between teacher-child conflict and aggressive behavior in kindergarten: A three-wave longitudinal study. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 37(3), 588–599. doi: 10.1080/15374410802148079, 18645749.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 20. Doumen, S., Verschueren, K., Buyse, E., Munter, S. de, Max, K., & Moens, L. (2009). Further examination of the convergent and discriminant validity of the Student-Teacher Relationship Scale. Infant and Child Development, 18(6), 502–520. doi: 10.1002/icd.635.Google Scholar
 21. Doumen, S., Koomen, H., Buyse, E., Wouters, S., & Verschueren, K. (2012). Teacher and observer views on student-teacher relationships: Convergence across kindergarten and relations with student engagement. Journal of School Psychology, 50(1), 61–67. doi: 10.1016/j.jsp.2011.08.004, 22386078.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 22. Downer, J., Sabol, T. J., & Hamre, B. (2010). Teacher-child interactions in the classroom: Toward a theory of within- and cross-domain links to children’s developmental outcomes. Early Education & Development, 21, 699–723.Google Scholar
 23. Driscoll, K. C., & Pianta, R. C. (2010). Banking time in head start: Early efficacy of an intervention designed to promote supportive teacher–child relationships. Early Education & Development, 21(1), 38–64. doi: 10.1080/10409280802657449.Google Scholar
 24. Engels, M. C., Colpin, H., Leeuwen, K. van, Bijttebier, P., Noortgate, W. van den, Goossens, L., & Verschueren, K. (2015). Academic engagement trajectories in adolescence: The role of peer likeability and popularity. Manuscript submitted for publication.Google Scholar
 25. Farmer, T. W., McAuliffe Lines M., & Hamm J. V. (2011). Revealing the invisible hand: The role of teachers in children’s peer experiences. Journal of Applied Developmental Psychology, 32(5), 247–256. doi: 10.1016/j.appdev.2011.04.006.CrossRefGoogle Scholar
 26. Galván, A., Spatzier, A., & Juvonen, J. (2011). Perceived norms and social values to capture school culture in elementary and middle school. Journal of Applied Developmental Psychology, 32(6), 346–353. doi: 10.1016/j.appdev.2011.08.005.CrossRefGoogle Scholar
 27. Gifford-Smith, M. E., & Brownell, C. A. (2002). Childhood peer relationships: Social acceptance, friendships, and peer network. Journal of School Psychology, 41(4), 235–284. doi: 10.1016/s0022-4405(03)00048-7.CrossRefGoogle Scholar
 28. Gordon, E. M., Stollstorff, M., Devaney, J. M., Bean, S., & Vaidya, C. J. (2012). Effect of dopamine transporter genotype on intrinsic functional connectivity depends on cognitive state. Cerebral Cortex, 22, 2182–2196. doi: 10.1093/cercor/bhr305, 3412445, 22047966.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 29. Guimond, F. A., Brendgen, M., Vitaro, F., Dionne, G., & Boivin, M. (2015). Peer victimization and anxiety in genetically vulnerable youth: The protective roles of teachers’ self-efficacy and anti-bullying classroom rules. Journal of Abnormal Child Psychology, 43(6), 1095–1106. doi: 10.1007/s10802-015-0001-3, 25772425.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 30. Hamre, B. K., & Pianta, R. C. (2001). Early teacher-child relationships and the trajectory of children’s school outcomes through eighth grade. Child Development, 72(2), 625–638. doi: 10.1111/1467-8624.00301, 11333089.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 31. Hamre, B. K., & Pianta, R. C. (2005). Can instructional and emotional support in the first-grade classroom make a difference for children at risk of school failure? Child Development, 76(5), 949–967. doi: 10.1111/j.1467-8624.2005.00889.x, 16149994.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 32. Hamre, B. K., Pianta, R. C., Downer, J. T., DeCoster, J., Mashburn, A. J., Jones, S. M., et al. (2013). Teaching through interactions: Testing a developmental framework of teacher effectiveness in over 4,000 classrooms. The Elementary School Journal, 113(4), 461–487. doi: 10.1086/669616.CrossRefGoogle Scholar
 33. Hamre, B., Hatfield, B., Pianta, R. C., & Jamil, F. (2014). Evidence for general and domain-specific elements of teacher–child interactions: Associations with preschool children’s development. Child Development, 85(3), 1257–1274. doi: 10.1111/cdev.12184, 24255933.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 34. Hopmeyer Gorman, A., Kim, J., & Schimmelbusch, A. (2002). The attributes adolescents associate with peer popularity and teacher preference. Journal of School Psychology, 40(2), 143–165. doi: 10.1016/s0022-4405(02)00092-4.CrossRefGoogle Scholar
 35. Hughes, J. N., Cavell, T. A., & Wilson, V. (2001). The developmental significance of the quality of teacher–student relationships. Journal of School Psychology, 39, 281–301.Google Scholar
 36. Hughes, J. N., & Chen, Q. (2010). Reciprocal effects of student-teacher and student-peer relatedness: Effects on academic self-efficacy. Journal of Applied Developmental Psychology, 32(5), 278–287. doi: 10.1016/j.appdev.2010.03.005.CrossRefGoogle Scholar
 37. Kindermann, T. A. (2007). Effects of naturally-existing peer groups on changes in academic engagement in a cohort of sixth graders. Child Development, 78(4), 1186–1203. doi: 10.1111/j.1467-8624.2007.01060.x, 17650133.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 38. Kindermann, T. A., & Gest, S. D. (2009). Assessment of the peer group. Identifying naturally occurring social networks and capturing their effects. In K. H. Rubin, W. M. Bukowski & B. Laursen (Eds.), Handbook of peer interactions, relationships, and groups (pp. 100–117). New York: The Guilford Press.Google Scholar
 39. Koomen, H. M. Y., & Jellesma, F. C. (2015). Can closeness, conflict, and dependency be used to characterize students’ perceptions of the affective relationship with their teacher? Testing a new child measure in middle childhood. British Journal of Educational Psychology. doi: 10.1111/bjep.12094.Google Scholar
 40. Koomen, H., Verschueren, K., & Thijs, J. (2006). Assessing aspects of the teacher-child relationship: A critical ingredient of a practice-oriented psycho-diagnostic approach. Educational and Child Psychology, 23, 50–60.Google Scholar
 41. Koomen, H., Verschueren, K., & Pianta, R. C. (2007). LLRV: Leerling leerkracht relatievragenlijst. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 42. LaFontana, K. M., & Cillessen, A. H. N. (2009). Developmental changes in the priority of perceived status in childhood and adolescence. Social Development, 19(1), 130–147. doi: 10.1111/j.1467-9507.2008.00522.x.CrossRefGoogle Scholar
 43. Leflot, G., Lier, P. A. C. van, Verschueren, K., Onghena, P., & Colpin, H. (2011). Transactional associations among teacher support, peer social preference, and child externalizing behavior: A four-wave longitudinal study. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 40(1), 87–99. doi: 10.1080/15374416.2011.533409, 21229446.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 44. Mashburn, A. J., Pianta, R. C., Hamre, B. K., Downer, J. T., Barbarin, O. A., Bryant, D., et al. (2008). Measures of classroom quality in prekindergarten and children’s development of academic, language, and social skills. Child Development, 79(3), 732–749. doi: 10.1111/j.1467-8624.2008.01154.x, 18489424.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 45. McAuliffe, M. D., Hubbard, J. A., & Romano, L. J. (2009). The impact of teacher behavior on children’s peer relations. Journal of Abnormal Child Psychology, 37(5), 665–677. doi: 10.1007/s10802-009-9305-5, 19214736.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 46. Meehan, B. T., Hughes, J. N., & Cavell, T. A. (2003). Teacher–student relationships as compensatory resources for aggressive children. Child Development, 74(4), 1145–1157. doi: 10.1111/1467-8624.00598, 12938710.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 47. Mercer, S. H., & DeRosier, M. E. (2008). Teacher preference, peer rejection, and student aggression: A prospective study of transactional influence and independent contributions to emotional adjustment and grades. Journal of School Psychology, 46(6), 661–685. doi: 10.1016/j.jsp.2008.06.006, 2598743, 19083378.PubMedPubMedCentralCrossRefGoogle Scholar
 48. Moffitt, T. E., Caspi, A., & Rutter, M. (2006). Measured gene-environment interactions in psychopathology: Concepts, research strategies, and implications for research, intervention, and public understanding of genetics. Perspectives on Psychological Science, 1(1), 5–27. doi: 10.1111/j.1745-6916.2006.00002.x, 26151183.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 49. Opdenakker, M. C. J. L. (2014). Leerkracht-kindrelaties vanuit een motivationeel perspectief: het belang van betrokken en ondersteunende docenten. Pedagogische Studiën, 91, 332–350.Google Scholar
 50. Orobio de Castro, B., Goossens, F., & Olthof, T. (2007). Relaties tussen kinderen op school. In K. Verschueren & H. Koomen (red.), Handboek Diagnostiek in de leerlingenbegeleiding (pag. 215–229). Antwerpen: Garant.Google Scholar
 51. Pianta, R. C. (2001). The Student–Teacher Relationship Scale. Charlottesville: University of Virginia.Google Scholar
 52. Pianta, R. C., Hamre, B., & Stuhlman, M. (2003). Relationships between teachers and children. In W. Reynolds & G. Miller (Eds.), Handbook of psychology: Vol. 7. Educational psychology (pp. 199–234). Hoboken: John Wiley.Google Scholar
 53. Pianta, R. C., Paro, K. la, & Hamre, B. K. (2008). Classroom Assessment Scoring System (CLASS) manual, pre-K. Baltimore: Paul H. Brookes Publishing.Google Scholar
 54. Rimm-Kaufman, S. E., Curby, T. W., Grimm, K., Nathanson, L., & Brock, L. L. (2009). The contribution of children’s self-regulation and classroom quality to children’s adaptive behaviors in the kindergarten classroom. Developmental Psychology, 45, 958–972. doi: 10.1037/a0015861, 19586173.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 55. Roeser, R. W., Eccles, J. S., & Sameroff, A. J. (2000). School as a context of early adolescents’ academic and social-emotional development: A summary of research findings. The Elementary School Journal, 100(5), 443–471. doi: 10.1086/499650.CrossRefGoogle Scholar
 56. Roorda, D. L., Koomen, H. M. Y., Spilt, J. L., & Oort, F. J. (2011). The influence of affective teacher-student relationships on students’ school engagement and achievement: A meta-analytic approach. Review of Educational Research, 81(4), 493–529. doi: 10.3102/0034654311421793.Google Scholar
 57. Roorda, D. L., Verschueren, K., Vancraeyveldt, C., Craeyevelt, S. van, & Colpin, H. (2014). Teacher-child relationships and behavioral adjustment: Transactional links for preschool boys at risk. Journal of School Psychology, 52(5), 495–510. doi: 10.1016/j.jsp.2014.06.004, 25267171.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 58. Rubin, K. H., Bukowski, W. M., & Parker, J. G. (2006). Peer interactions, relationships, and groups. In N. Eisenberg, W. Damon & R. M. Lerner (Eds.), Handbook of Child Psychology, Vol.3. Social, Emotional, and Personality Development (6th ed., pp. 571–645). New York: Wiley.Google Scholar
 59. Rubin, K. H., Bukowski, W. M., & Laursen, B. (2009). Handbook of peer interactions, relationships, and groups. New York: Guilford.Google Scholar
 60. Rubin, K. H., Bukowski, W. M., & Bowker, J. C. (2015). Children in Peer Groups. In R. M. Lerner (Ed.), Handbook of child psychology and developmental science (Vol. 4, pp. 1–48). doi: 10.1002/9781118963418.childpsy405.Google Scholar
 61. Sabol, T. J., & Pianta, R. C. (2012). Recent trends in research on teacher-child relationships. Attachment and Human Development, 14(3), 213–231. doi: 10.1080/14616734.2012.672262, 22537521.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 62. Salmivalli, C., Lagerspetz, K., Björkqvist, K., Österman, K., & Kaukiainen, A. (1996). Bullying as a group process: Participant roles and their relations to social status within the group. Aggressive Behavior, 22(1), 1–15. doi: 10.1002/(sici)1098-2337(1996) 22:1<1::aid-ab1>3.0.co;2-t.CrossRefGoogle Scholar
 63. Scarr, S. (1992). Developmental theories for the 1990s: Development and individual differences. Child Development, 63(1), 1–19. doi: 10.2307/1130897, 1343618.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 64. Shin, H., & Ryan, A. (2014). Friendship networks and achievement goals: An examination of selection and influence processes and variations by gender. Journal of Youth and Adolescence, 43(9), 1453–1464. doi: 10.1007/s10964-014-0132-9, 24820296.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 65. Silver, R. B., Measelle, J. R., Armstrong, J. M., & Essex, M. J. (2005). Trajectories of classroom externalizing behavior: Contributions of child characteristics, family characteristics, and the teacher–child relationship during the school transition. Journal of School Psychology, 43(1), 39–60. doi: 10.1016/j.jsp.2004.11.003.CrossRefGoogle Scholar
 66. Spilt, J. L., Koomen, H. M. Y., Thijs, J. T., & Leij, A van der (2012). Supporting teachers’ relationships with disruptive children: The potential of relationship-focused reflection. Attachment & Human Development, 14, 305–318. doi: 10.1080/14616734.2012.672286.CrossRefGoogle Scholar
 67. Stroet, K., Opdenakker, M. -C., & Minnaert, A. (2013). Effects of need supportive teaching on early adolescents’ motivation and engagement: A review of the literature. Educational Research Review, 9, 65–87. doi: 10.1016/j.edurev.2012.11.003.CrossRefGoogle Scholar
 68. Lier, P. van, Boivin, M., Dionne, G., Vitaro, F., Brendgen, M., Koot, H., Tremblay, R. E., & Pérusse, D. (2007). Kindergarten children’s genetic vulnerabilities interact with friends’ aggression to promote children’s own agression. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 46, 1080–1087.Google Scholar
 69. Vancraeyveldt, C., Verschueren, K., Wouters, S., Craeyevelt, S. van, Noortgate, W. van den, Colpin, H. (2015). Improving teacher-child relationship quality and teacher-rated behavioral adjustment amongst externalizing preschoolers: Effects of a two-component intervention. Journal of Abnormal Child Psychology, 43(2), 243–257.Google Scholar
 70. Veenstra, R. (2014). Groepsprocessen bij jongeren: over pesten en ander probleemgedrag. Kind en Adolescent, 35, 86–99. doi: 10.1007/s12453-014-0013-8.CrossRefGoogle Scholar
 71. Veenstra, R., & Steglich, C. (2012). Actor-based model for network and behavior dynamics. In B. Laursen, T. D. Little & N. A. Card (Eds.), Handbook of Developmental Research Methods (pp. 598–618). New York: Guilford Press.Google Scholar
 72. Verschueren, K., & Koomen, H. (2012). Teacher-child relationships from an attachment perspective. Attachment & Human Development, 14(3), 205–211. doi: 10.1080/14616734.2012.672260.CrossRefGoogle Scholar
 73. Verschueren, K., Cadima, J., & Doumen, S. (2014). De rol van leerkracht-kind interacties in de ontwikkeling van probleemgedrag tijdens de transitie naar de lagere school. Pedagogische Studiën, 91(5), 318–331.Google Scholar
 74. Verschueren, K., Spilt J., & Colpin H. (2015). De school als interpersoonlijke context voor typische en atypische ontwikkeling: de rol van leerkrachten en leeftijdsgenoten. In G. Bosmans, I. Noens, P. Bijttebier & L. Claes (red.), Diagnostiek bij kinderen, jongeren en gezinnen. Deel II: Ontwikkeling in context (pag. 103–121). Leuven: Acco.Google Scholar
 75. Vervoort, E., Doumen, S., & Verschueren, K. (2015). Children’s appraisal of their relationship with the teacher: Preliminary evidence for construct validity. European Journal of Developmental Psychology, 12(2), 243–260. doi: 10.1080/17405629.2014.989984.CrossRefGoogle Scholar
 76. Vliek, L., Overbeek, G., & Orobio de Castro, B. (2014). “I want to behave prosocially and I can choose to do so”: Effectiveness of TIGER (Kanjertraining) in 8- to 11-year olds. European Journal of Developmental Psychology, 11, 77–89. doi: 10.1080/17405629.2013.811405 CrossRefGoogle Scholar
 77. Walden, T. A., & Ogan, T. A. (1988). The development of social referencing. Child Development, 59(5), 1230–1240. doi: 10.2307/1130486, 3168639.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 78. Wang, M. T., & Eccles, J. S. (2012). Social support matters: Longitudinal effects of social support on three dimensions of school engagement from middle to high school. Child Development, 83(3), 877–895. doi: 10.1111/j.1467-8624.2012.01745.x, 22506836.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 79. White, K., & Kistner, J. (1992). Teacher influence on children’s peer perceptions. Developmental Psychology, 28(5), 933–940. doi: 10.1037/0012-1649.28.5.933.CrossRefGoogle Scholar
 80. Zajac, K., & Kobak, R. (2006). Attachment. In G. Bear & K. Minke (Eds.), Children’s Needs III: Understanding and addressing the developmental needs of children (pp. 379–389). Washington, D.C.: National Association of School Psychologists.Google Scholar
 81. Zee, M., Koomen, H. M. Y., & Veen, I. van der. (2013). Student-teacher relationship quality and academic adjustment in upper elementary school: The role of child personality. Journal of School Psychology, 51, 517–533. doi: 10.1016/j.jsp.2013.05.003, 23870445.PubMedCrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

 • Karine Verschueren
  • 1
 1. 1.LeuvenBelgium

Personalised recommendations