Advertisement

35 jaar integratieonderzoek: ontwikkelingen en opbrengsten

 • Trees Pels
Chapter
 • 463 Downloads

De komst van immigranten in Nederland heeft geleidelijk een nieuwe tak van wetenschap doen ontspruiten met integratie als kernthema. Ging het aanvankelijk om een select groepje onderzoekers, tegenwoordig is er bredere aandacht voor migranten en de generaties die hen opvolgen. Al zou er nog wel meer en ook beter onderzoek mogen plaatsvinden, zoals ik hierna zal betogen. Welke ontwikkelingen lieten ruim 35 jaar onderzoek zien? Wat heeft dat onderzoek gebracht, en wat ook niet? Welke ontwikkelingen zijn wenselijk? Dat zijn de vragen die ik hierna in kort bestek hoop te beantwoorden.

Ontwikkelingen in het onderzoek

Er zijn vermoedelijk weinig onderzoeksterreinen die zo sterk zijn veranderd in de benaming van hun onderwerp. We gingen van gast (gastarbeider), naar ingezetene van verre (allochtoon), lid van een etnische minderheid, nieuwe Nederlander en individu met een meervoudige identiteit (Marokkaanse Nederlander). Nog steeds gebruiken we ‘migranten’ als verzamelterm. Deels is dit...

Literatuur

 1. Berry, J. W., Phinney, J. S., Sam, D. L., & Vedder, P. (2006). Immigrant youth: Acculturation, identity and adaptation. An International Review. Applied Psychology, 55(3), 303–332. doi: 10.1111/j.1464-0597.2006.00256.x.CrossRefGoogle Scholar
 2. Distelbrink, M., Pels, T., Jansma, A., & Gaag, R. van der (2012). Ouderschap versterken. Literatuurstudie over opvoeding in migrantengezinnen en de relatie met VVE, school, CJG en justitiële voorzieningen. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.Google Scholar
 3. Duyvendak, J. W., Pels, T., & Rijkschroeff R. (2009). A multicultural paradise? The cultural factor in Dutch integration policy. In J. L. Hochschild & J. H. Mollenkopf (Eds.), Bringing outsiders in. Transatlantic perspectives on immigrant political incorporation (pp. 129–140). Itaca: Cornell University Press.Google Scholar
 4. Pels, T. (2010). Opvoeden in de multi-etnische stad (oratie). Utrecht: Verwey-Jonker Instituut/VU.Google Scholar
 5. Pels, T. (2014). Voorkomen van radicalisering: óók een pedagogische opdracht! Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.Google Scholar
 6. Pels, T., Distelbrink, M., & Postma, L. (2009a). Opvoeding in de migratiecontext: Review van recent onderzoek naar de opvoeding in gezinnen van nieuwe Nederlanders, in opdracht van NWO. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.Google Scholar
 7. Pels, T., Distelbrink, M., & Tan, S. (2009b). Meetladder Diversiteit Interventies. Naar verhoging van bereik en effectiviteit van interventies voor verschillende (etnische) doelgroepen. Utrecht: Verwey-Jonker instituut.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

 • Trees Pels
  • 1
 1. 1.Verwey-Jonker Instituut-Vrije universiteitAmsterdamThe Netherlands

Personalised recommendations