Advertisement

Tempo en aandacht

 • A. H. van Zomeren
 • J. M. Spikman

Samenvatting

Van de twee begrippen die de titel van dit hoofdstuk vormen, behoeft het eerste - tempo -geen toelichting. Het tweede wel: aandacht is een centraal, maar slecht gedefinieerd begrip in de psychologische functieleer. Hier wordt onder aandacht verstaan: een gerichte informatieverwerking. Daarbij kan het individu op een aspect van de buitenwereld gericht zijn, maar ook op zijn eigen binnenwereld, bijvoorbeeld wanneer hij zoekt naar details in de herinnering van een vakantie. Aandacht heeft twee dimensies, namelijk selectiviteit en intensiteit. Het begrip concentratie, dat in het dagelijkse spraakgebruik heel gangbaar is, combineert die twee dimensies. Wie geconcentreerd een taak uitvoert, is zowel in hoge mate selectief als intensief bezig.

Literatuur

 1. Azouvi P, Jokic C, Linden M van der, e.a. Working memory and supervisory control after severe closed head injury. A study of dual task performance and random generation. J Clin Exp Neuropsychol 1996;18:317-37.Google Scholar
 2. Brooks DN, McKinlay W, Symington C, e.a. Return to work within the first seven years of severe head injury. Brain Inj 1987;1:5-19.Google Scholar
 3. Brouwer WH. Oudere automobilisten: sterke en zwakke punten. Geriatrie informatorium 2001;E4005:44-6.Google Scholar
 4. Gronwall D, Sampson H. The psychological effects of concussion. Auckland: Auckland University Press, 1974.Google Scholar
 5. Leclercq M, Couillet J, Azouvi P, e.a. Dual task performance after severe diffuse traumatic brain injury or vascular prefrontal damage. J Clin Exp Neuropsychol 2000;22:339-50.Google Scholar
 6. Lezak MD. The problems of assessing executive functions. Int J Psychol 1982;17:281-97.CrossRefGoogle Scholar
 7. Luria AR. The working Brain. London, Penguin Press, 1973.Google Scholar
 8. Naalt J van der. Outcome of mild to moderate severe head injury [thesis]. Groningen: Universiteit Groningen, 2000.Google Scholar
 9. Ponsford J, Kinsella G. The use of a rating scale of attentional behaviour. Neuropsycholog Rehabil 1991;1:241-57.Google Scholar
 10. Robertson IH, Manly T, Andrade J, e.a. Oops! Performance correlates of everyday attentional failures in traumatic brain injured and normal subjects. Neuropsychologia 1997;35 7 47-58.Google Scholar
 11. Shallice T. From neuropsychology to mental structure. Cambridge, England: Cambridge University Press, 1988.CrossRefGoogle Scholar
 12. Shiffrin RM, Schneider W. Controlled and automatic human information processing: perceptual learning, automatic attending and a general theory. Psychol Rev 1977;84:127-90.CrossRefGoogle Scholar
 13. Spikman JM, Deelman BG, Zomeren AH van. Executive functioning, attention and frontal lesions in patients with chronic CHI. J Clin Exp Neuropsychol 2000;22:325-38.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 14. Spikman JM, Timmerman ME, Zomeren AH van, e.a. Recovery versus retest effect in attention after closed head injury. J Clin Exp Neuropsychol 1999;21:585-605.Google Scholar
 15. Spikman JM, Zomeren AH van, Deelman BG. Deficits of attention after closed head injury: slowness only? J Clin Exp Neuropsychol 1996;18:755-67.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 16. Veltman JC, Brouwer WH, Zomeren AH van, e.a. Central executive aspects of attention in subacute severe and very severe closed head-injury patients: planning, inhibition, flexibility and divided attention. Neuropsychology 1996;10:1-11.Google Scholar
 17. Withaar FK. Divided attention and driving: the effects of ageing and brain injury [thesis]. Groningen: Universiteit Groningen, 2000.Google Scholar
 18. Zomeren AH van, Brouwer WH, Rothengatter JA, e.a. Fitness to drive a car after recovery from severe head injury. Arch Phys Med Rehabil 1988;69:90-6.PubMedGoogle Scholar
 19. Zomeren AH van, Brouwer WH. Clinical neuropsychology of attention. New York: Oxford University Press, 1994.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2017

Authors and Affiliations

 • A. H. van Zomeren
  • 1
 • J. M. Spikman
  • 1
 1. 1.NeuropsycholoogAfdeling Neurologie, Academisch ZiekenhuisGroningenThe Netherlands

Personalised recommendations