Advertisement

Ik zeg niets en ontken alles

Over zwijgen, ontkennen en excuses maken
 • Merel van Dorp
Chapter

Samenvatting

Verdachten hebben het recht om te zwijgen. Leidt zwijgen ook tot minder of geen straf? Over wat niets willen vertellen zegt over verdachte jongeren en wat (deels) bekennen, ontkennen of juist zwijgen betekent voor hun gevoelens van schuld en spijt.

Literatuur

 1. Brink, Y. N. van den, Wermink, H. T., Bolscher, K. G. A. Leeuwen, C. M. M. van, Bruning, M. R., & Liefaard, T. (2017). Voorlopige hechtenis van jeugdigen in uitvoering, een exploratief kwantitatief onderzoek naar rechterlijke beslissingen en populatiekenmerken. Den Haag: WODC. https://www.wodc.nl/binaries/2695_Volledige_Tekst_tcm28-288861.pdf.
 2. Dijk, D. van (2017). Zwijgen in strafzaken: Spreken is zilver. Advocatenblad, 5, 30–34. Retrieved from https://www.advocatenblad.nl/2017/05/26/zwijgrecht-strafzaken-spreken-is-zilver/.
 3. Helmond, P., Overbeek, G., Brugman, D., & Gibbs, J. C. (2014). A meta-analysis on cognitive distortions and externalizing problem behaviour. Associations, moderators, and treatment effectiveness. Criminal Justice and Behaviour, 3, 245–262.  https://doi.org/10.1177/0093854814552842.CrossRefGoogle Scholar
 4. Jacobs, M. (2004). Bekennen en ontkennen van verdachten. Cahier 2004–02. Retrieved from https://www.wodc.nl/binaries/ca2004-2-volledige-tekst_tcm28-74880.pdf.
 5. Jacobs, M. (2014). Bekennen en ontkennen van verdachten. Een onderzoek naar de proceshouding van verdachten naar aanleiding van het wetsvoorstel strekkende tot een vereenvoudigde bewijsmotivering bij bekennende verdachten. Cahier 2004–2. Den Haag: WODC, Ministerie van Justitie.Google Scholar
 6. Komen, M. (2006). Difficulties of cultural diversity. An exploratory study into forensic psychiatric reporting on serious juvenile offenders in the Netherlands. Crime, Law and Social Change, 45, 55–69.  https://doi.org/10.1007/s10611-006-9023-7.CrossRefGoogle Scholar
 7. Rap, S. (2013). The participation of juvenile defendants in the youth court. A comparative study of juvenile justice procedures in Europe. Proefschrift. Amsterdam: University Press.Google Scholar
 8. Sage, L. F. le (2004). De gebrekkige gewetensontwikkeling in het jeugdstrafrecht: Implicaties voor de toerekening en behandeling. Amsterdam: SWP.Google Scholar
 9. Sage, L. F. le (2006). Geen schaamte, wel schuldig? De behoefte aan (begrips)bepaling van de gewetensontwikkeling en de toerekeningsvatbaarheid. Proces, 85, 53–59. https://research.vu.nl/ws/portalfiles/portal/2177139.
 10. Spruit, A., Schalkwijk, F., Vugt, E. van, & Stams, G. J. (2016). The relation between self-conscious emotions and delinquency: A meta-analysis. Journal of Aggression and Violent Behaviour, 28, 12–20.  https://doi.org/10.1016/j.avb.2016.03.009.CrossRefGoogle Scholar
 11. Stapert, W. (2010). De ontwikkeling van het geweten; stand van zaken van onderzoek en theorievorming. Tijdschrift voor Psychiatrie, 52, 433–443. http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/assets/articles/TvP10-07_p433-443.pdf.
 12. Stevens, L. (2005). Het nemo-teneturbeginsel in strafzaken: Van zwijgrecht naar containerbegrip. Proefschrift. Universiteit van Tilburg: Wolf Legal Publisers.Google Scholar
 13. Wijk, A. van, & Schoenmaker, Y. (2008). Tussen onmacht en onwil. Kwalitatief onderzoek naar twintig veelplegers in Den Bosch. Apeldoorn: Politieacademie. https://www.beke.nl/publicaties/tussen_onmacht_en_onwil.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 • Merel van Dorp
  • 1
 1. 1.AmersfoortNederland

Personalised recommendations