Advertisement

Die 22-jarige is eigenlijk 16

Adolescentenstrafrecht
  • Merel van Dorp
Chapter

Samenvatting

In 2014 valt eindelijk het besluit. Het adolescentenstrafrecht (ASR) wordt ingevoerd. Deze wetgeving benadrukt dat delinquente 16- en 17-jarigen als volwassene berecht kunnen worden. Tegelijkertijd laat het ASR ruimte om adolescenten tussen de 18 en 23 jaar een straf of maatregel uit het jeugdrecht op te leggen: hulpverlening, al dan niet in combinatie met een (voorwaardelijke) straf. Pakt het ASR nu voordeliger uit voor jongeren of niet?

Literatuur

  1. Laan, A. M. van der, Beerthuizen, M. G. J. C., Barendregt, C. S., & Beijersbergen, K. A. (2016). Adolescentenstrafrecht. Beleidstheorie en eerste empirische bevindingen. Den Haag: Boom. Retrieved from https://www.wodc.nl/binaries/O%26B317_Samenvatting_tcm28-182590.pdf.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Merel van Dorp
    • 1
  1. 1.AmersfoortNederland

Personalised recommendations