Advertisement

Een ongeluk komt nooit alleen

De samenhang van delinquentie met verschillende problemen
 • Merel van Dorp
Chapter

Samenvatting

Vaak is de wet overtreden niet het enige probleem bij delinquente jongeren. Gedragsproblemen of -stoornissen als ADHD, CD en ODD komen regelmatig voor, net als verslavingsproblematiek. Jongeren die ook nog een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben, hebben dikwijls te maken met zowel gedrags- als verslavingsproblematiek. Dat maakt voorkomen van of ingrijpen bij delinquentie nog ingewikkelder.

Literatuur

 1. Asscher, J. J., Put, C. E. van der, & Stams, G. J. J. M. (2012). Differences between juvenile offenders with and without intellectual disability in offense type and risk factors. Research in Developmental Disabilities, 33, 1905–1913.  https://doi.org/10.1016/j.ridd.2012.05.022.CrossRefGoogle Scholar
 2. Drost, V., Haaren, P. van, & Jongebreur, W. (2016). Mensen met een licht verstandelijke beperking in het justitiële domein. Een verkenning naar de huidige uitvoeringspraktijk. Notitie met bevindingen. Ministerie van Veiligheid en Justitie. Verkregen van https://legacy.vgn.nl/media/5854080125532/Analyse+uitvoeringspraktijk+LVB+in+justitiele+keten+-+Definitief+-+2+december+2016.pdf.
 3. Duijvenbode, N. van, Didden, R., Nagel, J. E. L. van der, Korzilius, H. P. L. M., & Engels, R. C. M. E. (2016). Cognitive deficits in problematic drinkers with and without mild to borderline intellectual disability. Journal of Intellectual Disabilities, 22, 5–17.  https://doi.org/10.1177/1744629516664840.CrossRefGoogle Scholar
 4. Erskine, H. E., Norman, R. E., Ferrari, A. J., Chan, G. C. K., Copeland, W. E., Whiteford, H. A., et al. (2016). Long-term outcomes of attention-deficit/hyperactivity disorder and conduct disorder: A systematic review and meta-analysis. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 55, 841–850.  https://doi.org/10.1016/j.jaac.2016.06.016.CrossRefGoogle Scholar
 5. Mohr-Jensen, C., & Steinhausen, H. C. (2016). A meta-analysis and systematic review of the risks associated with childhood attention-deficit hyperactivity disorder on long-term outcome of arrests, convictions, and incarcerations. Clinical Psychology Review, 48, 32–42.  https://doi.org/10.1016/j.cpr.2016.05.002.CrossRefGoogle Scholar
 6. Moonen, X., & Kaal, H. (2017). Jeugdigen en jongvolwassenen met licht verstandelijke beperkingen en criminaliteit. Justitiële verkenningen. Themanummer Intelligentie en Criminaliteit, 43, 9–24.  https://doi.org/10.5553/JV/016758502017043006002.CrossRefGoogle Scholar
 7. Nagel, J. van der, & Kea, R. (2013). Jonge delinquenten van 16–23 jaar met een lichte verstandelijke beperking en problematisch middelengebruik. Een verkenning op basis van literatuur en kennis van experts van de (jeugd) reclassering. Tactus Verslavingszorg en William Schrikker Jeugdreclassering.Google Scholar
 8. Platje, E., Cornet, L. J. M., & Kogel, C. H. de (2017). Intelligentie, executieve functies en licht verstandelijke beperking in justitiecontext. Justitiële verkenningen. Themanummer Intelligentie en Criminaliteit, 43, 49–62.  https://doi.org/10.5553/JV/016758502017043006002.CrossRefGoogle Scholar
 9. Pol, T. M. van der, Hoeve, M., Noom, M. J., Stams, G. J. J. M., Doreleijers, T. A. H., Domburgh, L. van, et al. (2017). Research review: The effectiveness of multidimensional family therapy in treating adolescents with multiple behavior problems – A meta-analysis. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 58, 532–545.  https://doi.org/10.1111/jcpp.12685.CrossRefGoogle Scholar
 10. Popma, A., Blaauw, E., & Bijlsma, E. (2012). Psychiatrische comorbiditeit van verslaving in relatie tot criminaliteit. In E. Blaauw & H. Roozen (Red.), Handboek forensische verslavingszorg. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.  https://doi.org/10.1007/978-90-313-8851-6_1.CrossRefGoogle Scholar
 11. Ruiter, K. P. de, Dekker, M. C., Verhulst, F. C., & Koot, H. M. (2007). Developmental course of psychopathology in youths with and without intellectual disabilities. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 48, 498–507.  https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2006.01712.x.CrossRefGoogle Scholar
 12. Sibley, M. H., Pelham, W. E., Brooke, S. G. M., Gnagy, E. M., Waschbusch, D., Biswas, A., et al. (2012). The delinquency outcomes of boys with ADHD with and without comorbidity. Journal of Abnormal Child Psychology, 39, 21–32.  https://doi.org/10.1007/s10802-010-99443-9.
 13. Young, S., Moss, D., Sedgwick, O., Fridman, M., & Hodgkins, P. A. (2015). A meta-analysis of the prevalence of attention deficit hyperactivity disorder in incarcerated populations. Psychological Medicine, 45, 247–258.  https://doi.org/10.1017/S0033291714000762.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 • Merel van Dorp
  • 1
 1. 1.AmersfoortNederland

Personalised recommendations