Advertisement

Altijd weer die Marokkanen

De rol van etniciteit bij delinquentie
 • Merel van Dorp
Chapter

Samenvatting

Een Jan Pieter van de Voorst tot Terborgh vind je niet snel in de Nederlandse jeugdgevangenis. Waarom zijn jongeren van Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse en Turkse afkomst vaker terug te vinden bij justitie en politie dan van oorsprong Nederlandse jongeren?

Literatuur

 1. Andriessen, I., Gijberts, M., Huijnk, W., & Nicolaas, H. (2017). Gevlucht met weinig bagage. De lefsituatie vna Somalische Nederlanders. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).Google Scholar
 2. Blokland, A., Grimbergen, K, Bernasco, W., & Nieuwbeerta, P. (2010). Criminaliteit en etniciteit. Criminele carrières van autochtone en allochtone jongeren uit het geboortecohort 1984. Tijdschrift voor Criminologie, 52, 22–152.Google Scholar
 3. Bovenkerk, F. (2014). Marokkaan in Europa, crimineel in Nederland. Amsterdam: Boom.Google Scholar
 4. Broekhuizen, J., Kapel, M. van, Steketee, M., & Roetman, L. (2018). Vertrouwen in een rechtvaardige behandeling door de politie. Een analyse van de ISRD-3: een grootschalig onderzoek onder scholieren. Utrecht: KIS.Google Scholar
 5. Bucx, F, & Roos, S de (2015). Opvoeden in niet-Westerse migrantengezinnen, een terugblik en verkenning. Amsterdam: SCP.Google Scholar
 6. CBS (2015). Zeven van de tien Somaliërs in de bijstand. Persbericht juni. https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2015/31/zeven-van-de-tien-somaliers-in-de-bijstand.
 7. CBS (2016). Jaarrapport integratie 2016. Den Haag: CBS.Google Scholar
 8. Driessen, F. M. H. M., Völker, B. G. M., Kamp, H. M. op den, Roest, A. M. C., & Moolenaar, R. J. M. (2002). Zeg me wie je vrienden zijn: allochtone jongeren en criminaliteit. Utrecht/Apeldoorn: Bureau Driessen/Politie & Wetenschap. https://www.bureaudriessen.nl/publicaties/POLI&W-Zeg%20me%20wie%20je%20vrienden%20zijn.pdf.
 9. Jennissen, R. P. W. (2009). Criminaliteit, leeftijd en etniciteit. Over de afwijkende leeftijdsspecifieke criminaliteitscijfers van in Nederland verblijvende Antillianen en Marokkanen. Den Haag: WODC. https://repository.tudelft.nl/search/wodc/?q=title%3A%22Criminaliteit%2C%20leeftijd%20en%20etniciteit%22.
 10. Junger, M. (1990). Delinquency and ethnicity: An investigation on social factors relating to delinquency amond Moroccan, Turkisch, Surinames and Dutch boys. Deventer: Kluwer.Google Scholar
 11. Kalthoff, H. (2009). Opvoedondersteuning aan migrantengezinnen schiet tekort. JeugdenCo Kennis, 4, 8–18. https://www.jeugdenco.nl/wp-content/uploads/17609.pdf.CrossRefGoogle Scholar
 12. Kapel, M. van, Noor, S., & Broekhuizen, J. (2018). Vertrouwen van jongeren in instituties. Onderzoek naar het vertrouwen van jongeren in politie, onderwijs en politiek. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.Google Scholar
 13. Laan, A. M. van der, & Beerthuizen, M. G. C. J. (2018). Monitor Jeugdcriminaliteit 2017. Ontwikkelingen in de geregistreerde jeugdcriminaliteit in de jaren 2000 tot 2017. Cahier 2018-1. Den Haag: WODC.Google Scholar
 14. Pels, T. (1998). Opvoeding in Marokkaanse gezinnen in Nederland. De creatie van een nieuw bestaan. Assen: Van Gorcum.Google Scholar
 15. Pels, T. (2010). Opvoeden in de multi-etnische stad. Utrecht: Verwey-Jonker instituut.Google Scholar
 16. Pels, T., Distelbrink, M. & Postma, L. (2009). Opvoeding in de migratiecontext. Review van onderzoek naar de opvoeding in gezinnen van nieuwe Nederlanders. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut. https://www.verwey-jonker.nl/doc/multicultureel/Opvoeding%20in%20de%20Migratiecontext_2699.pdf.
 17. Put, C. van der, Stams, G. J. J. M., Dekoviç, M., Hoeve, M., & Laan, P. van der (2014). Etnische verschillen in risicofactoren. Verschillen tussen Nederlandse, Marokkaanse, Surinaamse, Turkse en Antilliaanse jongeren in risicofactoren voor recidive. Kind en Adolescent, 35, 70–86.  https://doi.org/10.1007/s12453-014-0012-9.CrossRefGoogle Scholar
 18. Rakt, M. van de, Weerman, F. & Need, A. (2005). Delinquent gedrag van jongens en meisjes. Het (anti)sociale kapitaal van vriendschapsrelaties. http://nl.aup.nl/wosmedia/451/vol_80_no_4_-_delinquent_gedrag_van_jongens_en_meisjes.pdf.
 19. Stevens, G., Veen, V., & Vollebergh, W. (2009). Marokkaanse jeugddelinquenten: Een klasse apart? Onderzoek naar jongens in preventieve hechtenis met een Marokkaanse en Nederlandse achtergrond. Den Haag: Nicis Institute.Google Scholar
 20. Stevens, G., Vollebergh, W., Pels, T., & Crijnen, A. (2005). Patronen van acculturatie en probleemgedrag bij Marokkaanse jongeren in Nederland. Nederlands Tijdschrift voor Psychologie, 60, 163–173.  https://doi.org/10.1007/BF03062353.CrossRefGoogle Scholar
 21. Steketee, M., Gaag, R. van der, & Wolthuis, A. (2016). Jeugdcriminaliteit onder migranten. Internationale vergelijking zelfrapportage en beleid migranten. Utrecht: KIS.Google Scholar
 22. Terberg, J., & Schothorst, J. (2015). Opvoeden in migrantengezinnen. De resultaten van kwalitatief onderzoek. Amsterdam: SCP.Google Scholar
 23. Wikström, P-O, H. (2014). Crime propensity, criminogenic exposure and crime involvement in early to mid adolescence. Monatschrift für Kriminologie ind Strafrechtsreform, 92, 253–266. http://www.pads.ac.uk/Documents/Crime_Propensity_Criminogenic_Exposure_and_Crime_Involvement.pdf.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 • Merel van Dorp
  • 1
 1. 1.AmersfoortNederland

Personalised recommendations