Advertisement

Foute vrienden

De invloed van of de keuze voor criminele maatjes
 • Merel van Dorp
Chapter

Samenvatting

Verklaringen voor delinquent gedrag van adolescenten zoeken wetenschappers onder meer in persoonlijkheidskenmerken van daders, de rol van ouders, de invloed van een achterstandspositie en het gebrek aan moreel besef of het geweten. Daarnaast is ook de omgang met leeftijdgenoten en vrienden van invloed op de ontwikkeling van crimineel gedrag. Ziet het er voor een jongere simpelweg slecht uit als hij foute vrienden heeft? En zijn de perspectieven gunstig voor de jongere met een sociaal, braaf vriendenclubje? Dit hoofdstuk gaat over vrienden en delinquent gedrag als ‘soort zoekt soort’ of invloed van foute maatjes; en over de vraag of ouders überhaupt nog iets kunnen doen tegen rondhangen met delinquente types.

Literatuur

 1. Adjiembaks, S. (2018). (On)gemerkt bijzonder. Levensverhalen van resisters en de betekenis van het uitblijven van een criminele carrière. Den Haag: Boom.Google Scholar
 2. CBS (2018). Jongvolwassenen vaker verslaafd aan sociale media. 17 mei 2018. https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/20/jongvolwassenen-vaker-verslaafd-aan-sociale-media.
 3. Gallupe, O., McLevey, J., & Browns, S. (2018). Selection and influence: A meta-analysis of the association between peer and personal offending. Journal of Quantitative Criminology. Advance online publication.  https://doi.org/10.1007/s10940-018-9384-y.
 4. Hoeben, E. M., & Weerman, F. M. (2014). Situational conditions and adolescent offending: Does the impact of unstructured socializing depend on its location? European Journal of Criminology, 11, 481–499.  https://doi.org/10.1177/1477370813509346.CrossRefGoogle Scholar
 5. Hoeben, E. M., & Weerman, F. M. (2016). Why is involvement in unstructured socializing related to adolescent delinquency? Criminology, 54, 242–281.  https://doi.org/10.1111/1745-9125.12105.CrossRefGoogle Scholar
 6. Hoeve, M., Blokland, B., Dubas, J. S., Loeber, R., Gerris, J. R. M., & Laan, P. H. van der (2007). Trajectories of delinquency and parenting styles. Journal of Abnomal Child Psychology, 36, 223–235.  https://doi.org/10.1007/s10802-007-9172-x.CrossRefGoogle Scholar
 7. Janssen, H. J., Weerman, F. M., & Eichelsheim, V. I. (2016). Parenting as a protective factor against criminogenic settings? Interaction effects between three aspects of parenting and unstructured socializing in disordered areas. Journal of Research in Crime and Delinquency, 54, 181–207.  https://doi.org/10.1177/0022427816664561.CrossRefGoogle Scholar
 8. Keijsers, L., Branje, S. J. T., Valk, I. E. van der, & Meeus, W. (2010). Reciprocal effects between parental solicitation, parental control, adolescent disclosure, and adolescent delinquency. Journal of Research on Adolescence, 20, 88–113.  https://doi.org/10.1111/j.1532-7795.2009.00631.x.CrossRefGoogle Scholar
 9. Keijsers, L., Branje, S., Hawk, S. K., Schwarts, S. J., Frijns, T., Koot, H. M., et al. (2011). Forbidden friends as forbidden fruit: Parental supervision of friendships, contact with deviant peers, and adolescent delinquency. Child Development, 83, 651–666.  https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2011.01701.x.
 10. Laan, A. M. van der, & Beerthuizen, M. G. C. J. (2018). Monitor Jeugdcriminaliteit 2017. Ontwikkelingen in de geregistreerde jeugdcriminaliteit in de jaren 2000 tot 2017. Cahier 2018-1. Den Haag: WODC.Google Scholar
 11. Moffitt, T. E. (1993) Adolescence-limited and life-course persistent antisocial behavior: A developmental taxonomy. Psychological review, 100, 464–701.CrossRefGoogle Scholar
 12. Rakt, M. van de, Weerman, F., & Need, A. (2005). Delinquent gedrag van jongens en meisjes Het (anti)sociale kapitaal van vriendschapsrelaties. Mens en maatschappij, 80, 328–352.Google Scholar
 13. Veer, N. van der, Boekee, S., Hoekstra, H., & Peters, O. (2018). Nationale social media onderzoek 2018. Newcom research & consultancy BV. https://www.bindinc.nl/wp-content/uploads/2018/04/Newcom-Nationale-Social-Media-Onderzoek-2018-3.pdf.
 14. Volker B, Baerveldt, C., & Driessen, F. (2015). Vriendschap en criminaliteit bij jongeren. In I. Wijers & C. Eliaerts (Red.), Jeugdcriminologie. Achtergronden van jeugdcriminaliteit. Den Haag: Boom.Google Scholar
 15. Warr, M. (2002). Companions in crime: The social aspects of criminal conduct. Cambridge: Cambridge University Press.CrossRefGoogle Scholar
 16. Weerman, F., Wilcox, P., & Sullivan, C. J. (2018). The short-term dynamics of peers and delinquent behavior: An analysis of bi-weekly changes within a high school student network. Journal of Quantitative Criminology, 43, 431–463.  https://doi.org/10.1007/s10940-017-9340-2.CrossRefGoogle Scholar
 17. Weijers, I., & Drie, A. van (2014). Stoppen of volharden. Portretten van jonge veelplegers. Amsterdam: SWP.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 • Merel van Dorp
  • 1
 1. 1.AmersfoortNederland

Personalised recommendations