Advertisement

Het is de schuld van hun ouders

Hoe opvoeding samenhangt met delinquentie
 • Merel van Dorp
Chapter

Samenvatting

Als die ouders hun kind beter hadden opgevoed, was het nooit zo uit de hand gelopen. Wie heeft zich nooit op zo’n gedachte betrapt? Inderdaad heeft de directe omgeving veel invloed op het ontwikkelen van probleemgedag. Maar wat binnen de ouder-kindrelatie helpt jongeren weg te blijven bij delinquent gedrag? Ligt dat aan hoe ouders reageren op vervelend gedrag van kinderen? Aan hoe een jongere reageert op de opvoedpogingen van zijn ouders?

Literatuur

 1. Boendermaker, L., Lekkerkerker, l., Dekovic, M., Foolen, N., & Vermeij, K. (2010). Oudertrainingen bij de jeugdreclassering: Onderzoeksrapport. Utrecht: NJi. https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Publicatie-NJi/Oudertrainingenbijdejeugdreclassering.pdf.
 2. Dekoviç, M. (1999). Risk and protective factors in the development of problem behavior during adolescence. Journal of Youth and Adolescence, 28, 667–685.  https://doi.org/10.1023/A:1021635516758.CrossRefGoogle Scholar
 3. Hoeve M., Dubas J. S., Eichelsheim V. I., Laan P. H. van der, Smeenk W., Gerris J. R. M. (2009). The relationship between parenting and delinquency: A meta-analysis. Journal of Abnormal Child Psychology, 37, 749–775.  https://doi.org/10.1007/s10802-009-9310-8.CrossRefGoogle Scholar
 4. Janssen, H. J. (2016). Parenting, criminogenic settings and delinquency. Proefschrift. Utrecht: Universiteit Utrecht. https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/326018/janssen.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
 5. Keijsers, L., Branje, S. J. T., Valk, I. E. van der, Meeus, W. (2010). Reciprocal effects between parental solicitation, parental control, adolescent disclosure, and adolescent delinquency. Journal of Research on Adolescence, 20, 88–113.  https://doi.org/10.1111/j.1532-7795.2009.00631.x.CrossRefGoogle Scholar
 6. Prinzie, P. (2014). Waarom doet mijn kind zo moeilijk. Moeilijk gedrag begrijpen, efficiënt straffen en belonen. Tielt: Lannoo.Google Scholar
 7. Prinzie, P., Onghena, P., Hellinckx, W., Grietens, H., Ghesquière, P., & Colpin, H. (2003). The additive and interactive effects of parenting and children’s personality on externalizing behaviour. European Journal of Personality, 17, 95–117.  https://doi.org/10.1002/per.467.CrossRefGoogle Scholar
 8. Vries de, S. L. A., Hoeve, M., Stams, G. J. J. M., & Asscher, J. J. (2016). Adolescent-parent attachment and externalizing behavior: The mediating role of individual and social factors. Journal of Abnormal Child Psychology, 44, 283–294. http://dx.doi.org/10.1007/s10802-015-9999-5.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 • Merel van Dorp
  • 1
 1. 1.AmersfoortNederland

Personalised recommendations