Advertisement

Baldadig of boef

De één crimineel, de ander een boefje
 • Merel van Dorp
Chapter

Samenvatting

Vrijwel alle jongeren zijn weleens een beetje delinquent. Hoort het bij pubers om dingen te doen die niet door de beugel kunnen? Misschien is de aandacht voor jeugdcriminaliteit overdreven, want cijfers laten zien dat de jeugdcriminaliteit nog altijd daalt. Toch is er bij een klein aantal adolescenten, dat na de puberteit crimineel gedrag blijft vertonen, reden tot zorg.

Literatuur

 1. Assink, M., Put, C. E. van der, Hoeve, M., Vries, S. L. A. de, Stams, G. J. J. M., & Oort, F. J. (2015). Risk factors for persistent delinquent behavior among juveniles: A meta-analytic review. Clinical Psychology Review, 42, 47–61.  https://doi.org/10.1016/j.cpr.2015.08.002, https://pure.uva.nl/ws/files/8012091/02.pdf.CrossRefGoogle Scholar
 2. Fairchild, G., Goozen, S. H. M., Calder, A. J., & Goodyer, I. M. (2013). Research review: Evaluating amd refprmulating the developmental taxonomic theory of antisocial behaviour. Journal of Child Psychology and Psychiatry, and Allied Disciplines, 54, 924–940.  https://doi.org/10.1111/jcpp.12102.CrossRefGoogle Scholar
 3. Ferwerda, H., Leiden, I. van, Arts, N., & Hauber, A. (2006). Halt: Het Alternatief? De effecten van Halt beschreven. Den Haag: Boom.Google Scholar
 4. Ham, T. van, Bervoets, E., Scholten, L., & Ferwerda, H. (2018). Realiteit of registratie-effect. De invloed van registratie-effecten op de daling van de geregistreerde jeugdcriminaliteit. Arnhem: Bureau Beke.Google Scholar
 5. Joliffe, D., Farrington, D. P., Piquero, A. R., MacLeod, J. F., & Weijer, S. van de (2017). Prevalence of life-course-persistent, adolescence-limited, and late-onset offenders: A systematic review of prospective longitudinal studies. Journal of Aggression and violent behavior, 33, 4–14.  https://doi.org/10.1016/j.avb.2017.01.002.CrossRefGoogle Scholar
 6. Keijsers, L. (2013). Waarom tieners zo irritant kunnen zijn. En hoe je daar als ouder mee kunt leren leven. Houten: Lannoo Campus.Google Scholar
 7. Laan, A. M. van der, & Beerthuizen, M. G. C. J. (2018). Monitor Jeugdcriminaliteit 2017. Ontwikkelingen in de geregistreerde jeugdcriminaliteit in de jaren 2000 tot 2017. Den Haag: WODC, CBS.Google Scholar
 8. Matthews, B., & Minton, J. (2018). Rethinking one of criminology’s ‘brute facts’: The age–crime curve and the crime drop in Scotland. European Journal of Criminology, 15, 296–320.  https://doi.org/10.1177/1477370817731706.CrossRefGoogle Scholar
 9. Mercer, N., Crocetti, E., Meeus, W., & Branje, S. (2017). Examining the relation between adolescent social anxiety, adolescent delinquency (abstention), and emerging adulthood relationship quality. Anxiety, Stress and Coping, 30, 428–440.  https://doi.org/10.1080/10615806.2016.1271875.CrossRefGoogle Scholar
 10. Mercer, N., Farrington, D. P., Ttofi, M. M., Keijsers, L., Branje S., & Meeus, W. (2016). Childhood predictors and adult life success of adolescent delinquency abstainers. Journal of Abnormal Child Psychology, 44, 613–624.  https://doi.org/10.1007/s10802-015-0061-4.CrossRefGoogle Scholar
 11. Moffitt, T. E. (1993) Adolescence-limited and life-course persistent antisocial behavior: A developmental taxonomy. Psychological review, 100, 464–701.CrossRefGoogle Scholar
 12. Moffitt, T. E., Caspi, A., Harrington, H., & Milne, B. J. (2002). Males on the life-course-persistent and adolescence-limited antisocial pathways: follow-up at age 26 years. Development and Psychopathology, 14, 179–207.CrossRefGoogle Scholar
 13. Monahan, K. C., Steinberg, L., Cauffman, E., & Mulvey, E. P. (2013). Psychosocial (im)maturity from adolescence to early adulthood: distinguishing between adolescence-limited and persisting antisocial behavior. Developmental Psychology, 25, 1093–1105.  https://doi.org/10.1017/S0954579413000394.CrossRefGoogle Scholar
 14. Prinzie, P. (2004). Waarom doet mijn kind zo moeilijk. Moeilijk gedrag begrijpen, efficiënt straffen en belonen. Tielt: Lannoo.Google Scholar
 15. Sonderman, J., Krabbendam, A., & Weijers, I. (2015). Criminele meisjes. In I. Wijers & C. Eliaerts (Red.), Jeugdcriminologie. Achtergronden van jeugdcriminaliteit. Den Haag: Boom Lemma.Google Scholar
 16. Steinberg, L., Cauffman, E., & Monahan, K. C. (2015). Psychosocial maturity and desistance from crime of serious juvenile offenders. Juvenile Justice Bulletin, 3, 2–12.Google Scholar
 17. Weerman, F. (2017). Van verkeerde vrienden tot foute vlogs: Jeugdcriminaliteit, leeftijdgenoten en groepsprocessen. Oratie ter benoeming als Bijzonder hoogleraar Jeugdcriminologie. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 • Merel van Dorp
  • 1
 1. 1.AmersfoortNederland

Personalised recommendations