Advertisement

Woning, werk en wijf? Dan komt alles goed!

Hoe verblijfplek, soort inkomen en partner mogelijk recidive voorkomen
 • Merel van Dorp
Chapter

Samenvatting

Woning, werk en wijf – dat zijn platgezegd factoren die samenhangen met een afname van crimineel gedrag. Maar is de verhuizing, aanstelling bij een leuke werkgever of een nieuwe partner ook echt de oorzaak van het stoppen met criminaliteit? Dan is het zaak voor hulpverlening en reclassering om veranderingen op die vlakken te stimuleren. Of zijn de veranderingen een gevolg van het bewustzijn van een crimineel persoon dat hij niet langer delicten wíl plegen en daarbij een steunende relatie zoekt, (ander) werk of ergens gaat wonen waar zijn oude, criminele kornuiten hem minder kunnen beïnvloeden?

Literatuur

 1. Beerthuizen, M. G. C. J., Beijersbergen, K. A., Noordhuizen, S., & Weijters, G. (2015). Vierde meting van de monitor nazorg ex-gedetineerden. Cahier 2015–11. Den Haag: WODC. https://www.wodc.nl/binaries/cahier-2015-11-volledige-tekst_tcm28-73365.pdf.
 2. Blokland, A. A. J., & Nieuwbeerta, P. (2005). The effects of life circumstances on longitudinal trajectories of offending. Criminology, 43, 1203–1240.  https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.2005.00037.x.CrossRefGoogle Scholar
 3. Dijk, M. van, Kleemans, E., & Eichelsheim, V. (2018). Children of organized crime offenders: Like father, like child? An explorative and qualitative study into mechanisms of intergenerational (dis)continuity in organized crime families. European Journal on Criminal Policy and Research, (in press), 1–19.  https://doi.org/10.1007/s10610-018-9381-6.
 4. Laub, J. H., & Sampson, R. J. (1993). Turning points in the life course: Why change matters to the study of crime. Criminology, 31, 301–325. http://doi.org/10.1111/j.1745-9125.1993.tb01132.x.CrossRefGoogle Scholar
 5. Lyngstad, T. H., & Skardhamar, T. (2013). Changes in criminal offending around the time of marriage. Journal of Research in Crime and Delinquency, 50, 608–615.  https://doi.org/10.1177/0022427812469516.CrossRefGoogle Scholar
 6. Petrosino, A., Turpin-Petrosina, C., Hollis-Peel, M. E., & Lavenberg, J. G. (2013). ‘Scared Straight’ and other juvenile awareness programs for preventing juvenile delinquency. Campbell Systematic Reviews, 5, 1–55.  https://doi.org/10.4073/csr.2013.5.CrossRefGoogle Scholar
 7. Rakt, M. van de, Nieuwbeerta, P., & Graaf, N. D. D. (2006). Zo vader, zo zoon? De intergenerationele overdracht van crimineel gedrag. Tijdschrift voor Criminologie, 48, 345–360. http://hdl.handle.net/1887/15240.
 8. Sampson, R. J., Laub, R. J, & Wimer, C. (2006). Does marriage reduce crime? A counterfactual approach to within-individual causal effects. Criminology, 44, 465–508.  https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.2006.00055.x.CrossRefGoogle Scholar
 9. Schellen, M. van, Poortman, A., & Nieuwbeerta, P. (2012). Partners in crime? Criminal offending, marriage formation, and partner selection. Journal of research in crime and delinquency, 49, 545–571.  https://doi.org/10.1177/0022427811414197.CrossRefGoogle Scholar
 10. Skardhamar, T., & Savolainen, J. (2014). Changes in criminal offending around the time of job entry: A study of employment and desistance. Criminology, 52, 263–291.  https://doi.org/10.1111/1745-9125.12037.CrossRefGoogle Scholar
 11. Verbruggen, J. (2014). Previously institutionalized youths on the road to adulthood: A longitudinal study on employment and crime. Proefschrift. Vrije Universiteit Amsterdam. http://hdl.handle.net/1871/51574.
 12. Vogel, M., Porter, L. C., & McCuddy, T. (2017). Hypermobility, destination effects, and delinquency: Specifying the link between residential mobility and offending. Social Forces, 95, 1261–1284.  https://doi.org/10.1093/sf/sow097.
 13. Weerman, F. M., Keijser, J. W. de, & Huisman, W. (2015). Woning, werk, wederhelft: Wat is waar van een oude wijsheid? Delikt en Delinkwent, 45, 545–553.Google Scholar
 14. Weijers, I. (2018). Veelplegers aanpakken. Amsterdam: SWP.Google Scholar
 15. Weijers, I., & Drie, D. van (2014). Stoppen of volharden. Portretten van jonge veelplegers. Amsterdam: SWP.Google Scholar
 16. Zoutewelle-Terovan, M. V. (2015). Criminality and family formation: Disentangling the relationship between family life events and criminal offending for high-risk men and women. Proefschrift. Vrije Universiteit Amsterdam. Enschede: Ipskamp Drukkers.Google Scholar
 17. Zoutewelle-Terovan, M., Geest, V. van der, Liefbroer, A, & Bijleveld, C. (2012). Criminality and family formation: Effects of marriage and parenthood on criminal behavios ofor men and women. Crime and Delinquency, 60, 1209–1234.  https://doi.org/10.1177/0011128712441745.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 • Merel van Dorp
  • 1
 1. 1.AmersfoortNederland

Personalised recommendations