Advertisement

Hij leert er niets van

De bajes als leerschool en voorkomen van recidive
 • Merel van Dorp
Chapter

Samenvatting

Grote kans dat een jongere wederom in de fout gaat als hij eenmaal een delict op zijn geweten heeft. Komt dat doordat delinquenten verkeerd gedrag van elkaar leren als je ze samen opsluit? Of is het juist ‘goed voorbeeld doet goed volgen’, wanneer er een delinquent rondloopt die zijn gedrag heeft verbeterd? Dit hoofdstuk beschrijft het effect van behandelen op het terugdringen van recidive. Én hoe behandeling herhaald delictgedrag kan voorkomen met de kennis van de neurobiologische gesteldheid van delinquenten.

Literatuur

 1. Brugman, D., Bink, M. D., Nas, C. N., & Bos, J. K. van den (2007). Kunnen delinquente jongeren elkaar helpen in hun sociale ontwikkeling? Effecten peer-hulpprogramma EQUIP op denkfouten en recidive. Tijdschrift voor Criminologie, 50, 153–169. https://www.researchgate.net/publication/46702323.
 2. Cornet, L. J. M., Bootsman, F., Alberda, D. L., & Kogel, C.H. de (2016). Neurowetenschappelijke toepassingen in de jeugdstrafrechtketen. Inventarisatie instrumenten, preventie en interventie. Meppel: Boom. https://www.wodc.nl/binaries/O%26B318_Volledige%20tekst_tcm28-228324.pdf.
 3. Dishion, T. J., Spracklen, K. M., & Andrews, D. W. (1996). Deviancy training in male adolescent friendships. Behavior Therapy, 27, 373–390.  https://doi.org/10.1016/S0005-7894(96)80023-2.CrossRefGoogle Scholar
 4. Eenshuistra, A., Harder, A. T., Zonneveld, L. van, & Knorth, E. J. (2016). Look who’s talking: A motivational interviewing based observation study of one-on-one conversations between residential care workers and adolescents. Journal of Child & Family Welfare, 17, 64–84. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/305720583.
 5. Garrido, V., & Morales, L. A. (2007). Serious (violent or chronic) juvenile offenders: A systematic review of treat. Campbell Systematic Reviews, 7, 1–50. Retrieved from http://faculty.uml.edu/jbyrne/44.327/Garrido_seriousjuv_review.pdf.
 6. Hanrath, J. (2013). De groepsleider als evenwichtskunstenaar. Het dagelijks werk op de leefgroep in een justitiele jeugdinrichting. Den Haag: Boom.Google Scholar
 7. Harder, A. T. (2011). The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care. Proefschrift. Universiteit Groningen. http://hdl.handle.net/11370/e0ff8505-b7fc-42d2-81d7-eb6b5018ebaa.
 8. Harder, A. T., Knorth, E. J., & Kalverboer, M. E. (2011). Securing the downside up: Client and care factors associated with outcomes of secure residential youth care. Clinical Youth Care Forum, 41, 295–276.  https://doi.org/10.1007/s10566-011-9159-1.CrossRefGoogle Scholar
 9. Hermanns, J. (2013). Maatschappelijke veiligheid en jeugddetentie: Een lastige combinatie? Lezing bij het afscheid als bijzonder lector werken in justitieel kader aan de hogeschool Utrecht, 26 september 2013.Google Scholar
 10. Kamphof-Evink, L., & Harder, A. T. (2011). Delinquente vrienden: Een risico voor jongeren in een jeugdinrichting? Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 50, 318–327.Google Scholar
 11. Laan, A. M. van der, & Beerthuizen, M. G. C. J. (2017). Monitor Jeugdcriminaliteit 2017. Ontwikkelingen in de geregistreerde jeugdcriminaliteit in de jaren 2000 tot 2017. Cahier 2018–1. Retrieved from www.wodc.nl.
 12. Lambie, I., & Randell, I. (2013). The impact of incarceration on juvenile offenders. Clinical Psychology Review, 33, 448–459.  https://doi.org/10.1016/j.cpr.2013.01.007.CrossRefGoogle Scholar
 13. Morales, L. A., Garrido, V., & Sánchez-Meca, M. (2010). Treatment effectiveness in secure corrections of serious (violent or chronic) juvenile offenders. Stockholm: Swedish National Council for Crime Prevention, Information and Publications.Google Scholar
 14. Mulvey, E. (2011). Highlights from pathways to desistance. A longitudinal study of serious adolescent offenders. Washington DC: Office of Juvenile Justice and Deliquency Prevention.Google Scholar
 15. Nas, C. N. (2005). ‘EQUIPping’ delinquent male adolescents to think pro-socially. Effects of the EQUIP program on moral judgment, cognitive distortions, and social skills of juvenile delinquents. Proefschrift. Utrecht: Universiteit Utrecht.Google Scholar
 16. Nas, C. N., Brugman, D., & Koops, W. (2005). Effects of the EQUIP programme on the moral judgement, cognitive distortions, and social skills of juvenile delinquents. Psychology, Crime and Law, 11, 421–434. http://doi.org/10.1080/10683160500255703.CrossRefGoogle Scholar
 17. Petrosino, A., Guckenburg, S., & Turpin-Petrosino, C. (2010). Formal system processing of juveniles: Effects on delinquency. Campbell Systematic Reviews, 1, 1–88.  https://doi.org/10.4073/csr.2010.1.
 18. Stams, G. J., Brugman, D., Dekoviç, M., Rosmalen, L. van, Laan, P., & Gibbs, J. C. van der (2006). The moral judgment of juvenile delinquents: A meta-analysis. Journal of Abnormal Child Psychology, 34, 697–713.  https://doi.org/10.1007/s10802-006-9056-5.CrossRefGoogle Scholar
 19. Wartna, B. S. J., Harbachi, S. el, & Laan, A. M. van der (2005). Jong vast. Een cijfermatig overzicht van de strafrechtelijke recidive van ex-pupillen van justitiële jeugdinrichtingen. Den Haag: Boom.Google Scholar
 20. Wiel, N. M. H. van de, Goozen, S. H. van, Matthijs, W., Snoek, H., & Engeland, H. van (2004). Cortisol and treatment effect in children with disruptive behavior disorders: A preliminary study. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 43, 1011–1018.  https://doi.org/10.1097/01.chi.0000126976.56955.43.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 • Merel van Dorp
  • 1
 1. 1.AmersfoortNederland

Personalised recommendations