Advertisement

Inleiding

  • Merel van Dorp
Chapter

Samenvatting

Vooroordelen over jongens die onder bedreiging een avondwinkel overvallen of zich regelmatig schuldig maken aan inbraak, wie heeft ze niet? Is het inderdaad eigen schuld dat een jongere in de gevangenis terechtkomt? Dit boek neemt vooroordelen en veronderstellingen onder de loep en beschrijft welke factoren een rol spelen bij (de ontwikkeling van) delinquentie bij adolescenten tussen de 12 en 23 jaar. Hoe complex delinquentie in elkaar zit, wordt beschreven aan de hand van onderzoek, interviews met wetenschappers, hulpverleners, juristen en jongeren zelf en afgewisseld met ervaringen uit de praktijk van twee strafrechtadvocaten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Merel van Dorp
    • 1
  1. 1.AmersfoortNederland

Personalised recommendations