Advertisement

9 Essentiële tremor

 • Wendy van der Lip

Samenvatting

De essentiële tremor wordt gekarakteriseerd door een specifiek patroon van zichtbare ritmische tremoren, die het meest uitgesproken zijn in de handen en onderarmen. Soms is er alleen een tremor van de nek die leidt tot hoofdschudden zonder dat daar een andere aanwijsbare oorzaak voor is (zie hoofdstuk 22).

Literatuur

 1. 1.
  Koller WC, Busenbark K, Miner K. The relationship of essential tremor to other movement disorders: report of 678 patiënts. Essential tremor study group. Ann Neurol 1994;35:717-23.Google Scholar
 2. 2.
  Benito-Leon J, Louis ED. Clinical update: diagnosis and treatment of essential tremor. Lancet 2007;369:1152-4.Google Scholar
 3. 3.
  Louis ED. Essential tremor. Lancet Neurol 2005;4:100-10.Google Scholar
 4. 4.
  Ferreira J, Sampaio C. Essential tremor. Clin Evidence 2005;13:1608-21.Google Scholar
 5. 5.
  Louis ED. Clinical practice: Essential tremor. N Engl J Med 2001; 345:887-91.Google Scholar
 6. 6.
  Smaga S. Tremor. Am Fam Physician 2003;68:1545-52.Google Scholar
 7. 7.
  Draijer LW, Eizenga WH, Sluiter A. NHG-Standaard Ziekte van Parkinson. Huisarts Wet 2011:54:380-92.Google Scholar
 8. 8.
  Farmacotherapeutisch Kompas [internet]. Diemen: Zorginstituut Nederland, 2015. www.farmacotherapeutischkompas.nl, geraadpleegd 15 mei 2015.
 9. 9.
  Connor GS. A double-blind placebocontrolled trial of topiramate treatment for essential tre-mor. Neurology 2002;59:132-4.Google Scholar
 10. 10.
  Ondo WG, Jankovic J, Connor GS, Pahwa R, Elble R, Stacy MA, et al. Topiramate in essential tremor: a doubleblind placebo-controlled trial. Neurology 2006;66:672-7.Google Scholar
 11. 11.
  Koller W, Herbster G, Cone S. Clonidine in the treatment of essential tremor. Mov Disord 1986;1:235-7.Google Scholar
 12. 12.
  Serrano-Duenas M. Clonidine versus propranolol in the treatment of essential tremor. A double blind trial with a one-year follow-up. Neurologia 2003;18:248-54.Google Scholar
 13. 13.
  Jankovic J, Schwartz K, Clemence W, Aswad A, Mordaunt J. A randomized, double-blind, placebo-controlled study to evaluate botulinum toxin type A in essential hand tremor. Mov Disord 1996;11:250-6.Google Scholar
 14. 14.
  Brin MF, Lyons KE, Doucette J, Adler CH, Caviness JN, Comella CL, et al. A randomized, double masked, controlled trial of botulinum toxin type A in essential hand tremor. Neurology 2001;56:1523-8.Google Scholar
 15. 15.
  Van der Lip W, Eekhof JA, Knuistingh Neven A. Essentiële tremor. Huisarts Wet 2005;48:475-7.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

 • Wendy van der Lip

There are no affiliations available

Personalised recommendations