Advertisement

Samenvatting

Ouderenmishandeling wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) omschreven als ‘… een eenmalige of herhaalde handeling, of de afwezigheid van gepast ingrijpen, in een relatie die geacht wordt een vertrouwensrelatie te zijn en die verwondingen of moreel leed berokkent aan de oudere persoon die er slachtoffer van is’.1−3

Literatuur

 1. 1.
  Johannesen M, LoGiudice D. Elder abuse: a systematic review of risk factors in community-dwelling elders. Age Ageing 2013;42:292-8.Google Scholar
 2. 2.
  Sooryanarayana R, Choo WY, Hairi NN. A review on the prevalence and measurement of elder abuse in the community. Trauma Violence Abuse 2013;14:316-25.Google Scholar
 3. 3.
  Daly JM, Merchant ML, Jogerst GJ. Elder abuse research: a systematic review. J Elder Abuse Negl 2011;23:348-65.Google Scholar
 4. 4.
  Vanhalewyn M, Offermans AM, Fauquert B, Roland M. Richtlijn voor goede medische praktijkvoering: Ouderenmisbehandeling in de thuissituatie. Antwerpen: Domus Medica vzw; 2014.Google Scholar
 5. 5.
  Yaffe MJ, Wolfson C, Lithwick M, Weiss D. Development and validation of a tool to improve physician identification of elder abuse: The elder abuse suspicion index (EASI). J Elder Abuse Negl 2008;20:276-300.Google Scholar
 6. 6.
  Cooper C, Selwood A, Livingston G. The prevalence of elder abuse and neglect: a systematic review. Age Ageing 2008 Mar;37:151-60.Google Scholar
 7. 7.
  Cassel CK, Leipzig RM, Cohen HJ et al. Geriatric medicine. 4th ed. New York: Springer, 2006.Google Scholar
 8. 8.
  Reijnders UJL, Das C, Drijber BC, Lulf R. Herkenning van letsel door lichamelijk geweld. Houten: Prelum, 2008.Google Scholar
 9. 9.
  Ouderenmishandeling [internet]. Den Haag: Rijksoverheid, 2013. www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ouderenmishandeling, geraadpleegd september 2015.
 10. 10.
  Ploeg J, Fear J, Hutchison B, MacMillan H, Bolan G. A systematic review of interventions for elder abuse. J Elder Abuse Negl 2009;21:187-210.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

 • Eefje Louwers

There are no affiliations available

Personalised recommendations