Advertisement

4 Chronisch slaapmiddelengebruik

 • Jantine Koornneef-de Jong

Samenvatting

Chronisch slaapmiddelengebruik is het gebruik van slaapmiddelen (hypnotica) gedurende meer dan zestig dagen in de afgelopen drie maanden.1 De in dit hoofdstuk besproken hypnotica zijn benzodiazepinen en daaraan verwante middelen, zoals zolpidem en zopiclon.

Notes

VERANTWOORDING

Dit hoofdstuk werd beoordeeld door dr. W.J.M.J. Gorgels, huisarts, Radboudumc, Nijmegen.

Literatuur

 1. 1.
  NHG-werkgroep Slaapproblemen en slaapmiddelen. NHG-Standaard Slaapproblemen en slaapmiddelen (tweede herziening). Huisarts Wet 2014;57:352-61.Google Scholar
 2. 2.
  Ruigt G, Van Gastel A. Farmacologische behandeling van insomnie. In: Verbraeken J, Buysse B, Hamburger H, Van Kasteel V, Van Steenwijk R., redactie. Leerboek Slaap en slaapstoornissen. Leuven/Den Haag: Acco, 2013Google Scholar
 3. 3.
  Vinkers CH, Tijdink JK, Luykx JJ, Vis R. Kiezen voor de juiste benzodiazepine: werkingsmechanisme en farmacokinetiek. Ned Tijdschr Geneeskd 2012;156:A4900.Google Scholar
 4. 4.
  Nau SD, McCrae CS, Cook KG, Lichstein KL. Treatment of insomnia in older adults. Clin Psychol Rev. 2005;25:645-72.Google Scholar
 5. 5.
  Van der Hooft CS, Schoofs MW, Ziere G, Hofman A, Pols HA, Sturkenboom MC, Stricker BH. Inappropriate benzodiazepine use and fracture risk. Br J Clin Pharmacol 2008:66:276-82.Google Scholar
 6. 6.
  Glass J, Lanctot KL, Herrmann N, Sproule BA, Busto UE. Sedative hypnotics in older people with insomnia: meta-analysis of risks and benefits. BMJ 2005331:1169.Google Scholar
 7. 7.
  Billioti de Gage S, et al. Benzodiazepine use and risk of dementia: prospective population based study. BMJ 2012;345:e6231.Google Scholar
 8. 8.
  Stichting Farmaceutische Kengetallen. Minder ouderen aan de benzodiazepinen. Pharmaceutisch Weekblad 2012;147(36).Google Scholar
 9. 9.
  Stichting Farmaceutische Kengetallen. Benzodiazepinegebruik vooral uit eigen zak. Pharmaceutisch Weekblad 2010;145(42).Google Scholar
 10. 10.
  Hamburger HL, Herman, AG. Insomnie door farmaca. In: Verbraeken J, Buysse B, Hamburger H, Van Kasteel V, Van Steenwijk R., redactie. Leerboek Slaap en slaapstoornissen. Leuven/Den Haag: Acco, 2013.Google Scholar
 11. 11.
  Gorgels WJMJ. Stoppen met benzodiazepinen. Huisarts Wet 2009;52:91-7.Google Scholar
 12. 12.
  Mugunthan K, McGuire T, Glasziou P. Minimal interventions to decrease long-term use of benzodiazepinen in primary care: a systematic review and meta-analysis. Br J Gen Pract 2011;61:e573-8.Google Scholar
 13. 13.
  De Gier NA, Gorgels WJ, Lucassen PL, Oude Voshaar R, Mulder J, Zitman F. Discontinuation of long-term benzodiazepine use: 10-year follow-up. Fam Pract 2011;28:253-9.Google Scholar
 14. 14.
  Gould RL, Coulson MC, Patel N, Highton-Williamson E, Howard RJ. Interventions for reducing benzodiazepine use in older people: meta-analysis of randomised controlled trials. Br J Psychiatry 2014;204:98-107.Google Scholar
 15. 15.
  Van de Ven G, Meulepas M, Gorgels W, Verbeek I, Laurant MGH. Inzet POH ggz bij chronisch slaapmiddelengebruik. Huisarts Wet 2011;54:638-45.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

 • Jantine Koornneef-de Jong

There are no affiliations available

Personalised recommendations