Advertisement

14 Actinische keratose

 • Birgitte Roeten

Samenvatting

Actinische keratosen (solaire keratosen) zijn laesies van aan zonlicht blootgestelde delen van de huid. Het zijn ruw aanvoelende, verhoornde plekjes met matig begrensde randen, waarvan de kleur kan variëren van huidkleurig tot bruin. Actinische keratosen worden gezien als voorstadia van huidkanker en moeten als zodanig worden behandeld.1

Literatuur

 1. 1.
  Moy RL. Clinical presentation of actinic keratoses and squamous cell carcinoma. J Am Acad Dermatol 2000;42:8-10.Google Scholar
 2. 2.
  Anwar J, Wrone DA, Alam M. The development of actinic keratosis into invasive squamous cell carcinoma: evidence and evolving classification schemes. Clin Dermatol 2004;22:189-96.Google Scholar
 3. 3.
  Gupta AK, Paquet M, Villanueva E, Brintnell W. Interventions for actinic keratoses. Cochrane Database Syst Rev 2012ÆD004415.Google Scholar
 4. 4.
  Dinehart SM. The treatment of actinic keratoses. J Am Acad Dermatol 2000;42:25-8.Google Scholar
 5. 5.
  Thai K, Fergin P, Freeman M, Vinciullo C, Francis D, Spelman L, et al. A prospective study of the use of cryosurgery for the treatment of actinic keratoses. Int J Dermatol 2004;43:687-92.Google Scholar
 6. 6.
  Goudswaard AN, Dalhuijsen J. Cryotherapie. In: Goudswaard AN, In ’t Veld CJ, Kramer WLM, redactie. Handboek verrichtingen in de huisartsenpraktijk. Houten/Utrecht: Prelum/NHG, 2009. p. 43-4.Google Scholar
 7. 7.
  Farmacotherapeutisch Kompas [internet]. Diemen: Zorginstituut Nederland, 2015. www.farmacotherapeutischkompas.nl, geraadpleegd 15 mei 2015.
 8. 8.
  Eekhof JAH. Actinische keratose: de kunst van het niets doen. Ned Tijdschr Geneeskd 2013;157:A5363.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

 • Birgitte Roeten

There are no affiliations available

Personalised recommendations