Advertisement

Een 41-jarige vrouw met een rechtszijdige totale heupprothese krijgt talloze complicaties in de daaropvolgende 20 jaar

  • Koos van Nugteren
Chapter
  • 1k Downloads
Part of the Orthopedische Casuïstiek book series (OPC)

Introductie

Dit hoofdstuk beschrijft een extreem en zeldzaam voorbeeld van wat er allemaal mis kan gaan bij eenzelfde patiënte na een totale heupartroplastiek. Uiteindelijk grijpt men naar het laatste redmiddel, dat uitsluitend wordt toegepast als alle andere maatregelen hebben gefaald.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2015

Authors and Affiliations

  • Koos van Nugteren
    • 1
  1. 1.Beek-UbbergenThe Netherlands

Personalised recommendations