Advertisement

Jarenlange pijn in het bovenbeen bij een 76-jarige man met een endoprothese van de linkerheup

  • Koos van Nugteren
Chapter
Part of the Orthopedische Casuïstiek book series (OPC)

Introductie

Hoewel een totale heupartroplastiek een van de meest succesvolle orthopedische operaties is, kan het ook wel eens mis gaan. Deze patiënt houdt na het plaatsen van de heupprothese aanhoudend pijn als hij de heup belast. Het duurt jaren voordat men erachter komt wat er nu eigenlijk aan de hand is.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2015

Authors and Affiliations

  • Koos van Nugteren
    • 1
  1. 1.Beek-UbbergenThe Netherlands

Personalised recommendations