Advertisement

Lagerugklachten met pijn in het linkerbeen en de linkervoet bij een 70-jarige man

  • Koos van Nugteren
Chapter
  • 979 Downloads
Part of the Orthopedische Casuïstiek book series (OPC)

Introductie

Pijn in een been kan allerlei oorzaken hebben. Hij kan veroorzaakt worden door een aandoening die meer naar proximaal is gelegen, bijvoorbeeld de rug of het heupgewricht. De pijn kan ook een uitstraling zijn vanuit distaal, zoals soms bij zenuwcompressie het geval is. Ten slotte kan het natuurlijk ook een lokaal letsel of lokale aandoening zijn.

Deze patiënt met beenpijn werd uitgebreid in het ziekenhuis onderzocht, maar behandeling had weinig resultaat. Het klinische onderzoek bij de fysiotherapeut toonde uiteindelijk dat deze beenpijn meerdere onderliggende oorzaken had.

Literatuur

  1. 1.
    Parvizi J, Pour AE, Hillibrand A, Goldberg G, Sharkey PF, Rothman RH. Back pain and total hip arthroplasty: a prospective natural history study. Clin Orthop Relat Res. 2010;468(5):1325–30.CrossRefPubMedPubMedCentralGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2015

Authors and Affiliations

  • Koos van Nugteren
    • 1
  1. 1.Beek-UbbergenThe Netherlands

Personalised recommendations