Advertisement

Een 90-jarige, tengere vrouw met twee heupprothesen en een knieprothese valt en kan niet meer opstaan

  • Koos van Nugteren
Chapter
Part of the Orthopedische Casuïstiek book series (OPC)

Introductie

Het hoofdstuk beschrijft een 90-jarige, fragiele vrouw met twee heupprothesen en een knieprothese. Zij heeft een hoog valrisico. Complicaties ontstaan na diverse valincidenten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2015

Authors and Affiliations

  • Koos van Nugteren
    • 1
  1. 1.Beek-UbbergenThe Netherlands

Personalised recommendations